maj 2018 Arkiv per månad

Sjuksköterska prisades för tidsbesparande hälsoapp

På en stor e-hälsokonferens i Barcelona kammade sjuksköterskan Linda Vogt i måndags kväll hem andrapriset i en tävling om utvecklandet av Europas mest enastående e-hälsoverktyg. The Himms Europe & health 2.0 conference i Barcelona lockade besökare från hela Europa. På plats fanns bland andra Linda Vogt och Praktikertjänst Näras vd Maria Holmberg för att presentera läsplatteapplikationen Stelpa som är en förkortning av Smart teknik lyfter […]

Stora möjligheter med sociala robotar inom vården

Stora möjligheter med sociala robotar inom vården Sociala robotar som lyssnar, pratar och hjälper äldre att klä sig. Det kan snart bli verklighet inom vården. Men vilka är möjligheterna och riskerna? Det berättade professor Suna Bensch om vid en lunchföreläsning vid Norrlands universitetssjukhus som Innovation + bjudit in till. En social robot är en robot som interagerar med människor och följer sociala normer. Den kan […]