30 småbolag söker testyta i Västerbotten

Under 1 år har Projektet Innovation + på Landstinget i Västerbotten anordnat matchmaking mellan beslutsfattare i vården och små bolag som söker en testyta för innovativa produkter och tjänster.

Företagen har fått 10 min att presentera sin produkt/tjänst för en panel av utvalda beslutsfattare och experter inom Landstinget. Syftet med aktiviteten är att utforma en metod för hur mindre bolag och vården kan samverka innan det är läge för inköp/upphandling. Bolagen behöver en testyta för att få värdefull feedback från både personal, patienter och ibland närstående samt utföra studier som visar på värdet av innovationen. Samtidigt är det viktigt för vårdpersonal att verkligen få prova nya tekniker för att kunna ställa nya krav i kommande upphandlingar så att vården utvecklas.

Gemensamt för bolagen som deltagit är att de har få anställda men tillräckligt med kapital/finansiering för att kunna genomföra testet. I övrigt skiljer de sig ganska mycket från varandra och det handlar om produkter/tjänster som är stödjande av vårdapparaten, likaväl som riktat mer mot personalens behov eller/och patientens samt anhöriga och även preventiv vård.

Alla bolagen kommer inte att kunna gå vidare till en testyta men i och med att de fått träffat panelen får de feedback och förslag på hur de kan gå vidare. Det är ett lärande för både företagen och personalen vilka frågor som ska ställas och vilka konstellationer som ska mötas för att gemensamt bidra till att produkter och tjänster utvecklas så de i största mån ökar värdet i och omkring vården.

Frågor och kontakt:

Jenny Ferry, Processledare, Jenny.Ferry@vll.se

Sara Nilsson, Projektkoordinator Sara.h.nilsson@vll.se