AIMday – Framtidens vård & omsorg

AIMday – bättre vård via speed-dejting

Vad är det som påverkar din koncentration på arbetsplatsen? Kan trädgårdsarbete främja integration och hälsa hos nyanlända? Hur kan vi förenkla vårdtagarens digitala resa? Det är bara några av de frågor som avhandlats när aktörer från kommun, landsting och företagare i Västerbotten mötte forskarvärlden på AIMday – Framtidens vård och omsorg.

”Som speed-dejting mellan organisationer och forskare” – så beskrev en deltagare AIMday, och det sammanfattar evenemanget ganska väl. I en serie entimmes-sittningar samlades 60 deltagare för att tackla en rad frågor och utmaningar relaterade till vård och omsorg. Ambitionen är att hitta möjliga lösningar, nya samarbeten och vägar för fortsatt utveckling. Kort sagt: bättre förutsättningar för vårdtagare och vårdgivare.

E-service som förenklar vårdresan

Teknik låg i fokus när Umeå kommun och Jenny Conradsson, verksamhetsutvecklare för kommunens e-servicestrategi, ställde frågan: ”Hur kan vi digitalt transformera kundresan för vård- och omsorgsrelaterade e-serviceärenden till en helhetslösning och utgå från vår gemensamma kunds behov (och livshändelse) istället för att erbjuda separata e-servicetjänster?”.

”Idag är det svårt för en kund att följa med i processen. De kan ha kontakt med flera olika vårdgivare, kommunala och privata aktörer parallellt. Vi vill skapa ett verktyg med en holistisk syn och vårdtagarens behov i fokus”, säger Jenny Conradsson.

”Just nu investerar vi i vår framtid”

Till sin hjälp hade hon en grupp forskare och sakkunniga från Umeå universitet med bakgrund inom bland annat folkhälsa, interaktionsdesign, informatik och medicinsk teknik.

Målsättningen är att skapa ett digitalt verktyg som underlättar för vårdtagaren, samlar uppgifter på en plats och ger möjlighet för individen att själv kunna se och förstå var i vårdresan de är.

”Just nu investerar vi i vår framtid, och vill hitta de möjligheter som ett digitalt landskap innebär”, säger Jenny Conradsson.

Några utmaningar i vårdresan:

Många olika instanser som skall koordineras – kommun, landsting, och privata aktörer

Lagstiftning och integritetsfrågor – vem får tillgång till vad?

Det är idag svårt för vårdtagare att veta var denne är i processen

Vägen framåt – idéer och förslag

Säkra finansiering – samordna alla aktörer kring frågan: Vad behöver vi?

Starta förstudie – vad efterfrågar invånarna?

Titta på lyckade exempel inom andra privata/offentliga verksamheter

Bryta ner problemet i mindre beståndsdelar

Totalt genomfördes tolv gruppdiskussioner om frågor gällande framtidens vård och hälsa. Samtliga frågor och diskussioner kommer inom några veckor att följas upp, och vid behov erbjuds stöd för att få igång projekt eller andra former av samarbeten och finansieringsmöjligheter, bland annat finns möjligheten att söka ett forskningsbidrag på 5 000 euro. Kanske togs det första steget till flera nya viktiga innovationer på AIMday – Framtidens vård och omsorg.

Kontakt: Sara Nilsson, Västerbottens Läns Landsting, Projektkoordinator Innovation + 0703038101 Sara.h.nilsson@vll.se

Läs mer om AIMday konceptet här (http://aimday.se/framtidens-vard-och-omsorg-umea-2018) Det arrangeras av Externa Relationer vid Umeå Universitet.

Anna Sandström Emmelin, Umeå Universitet, Externa Relationer 090-786 60 21 anna.emmelin@umu.se