Design och teknik på NIVO-nätverkets besök i Umeå

Design och teknik i vården var temat när Innovationssluss Västerbotten tog emot medlemmarna från Nätverket för innovationer inom vård och omsorg, NIVO, i Umeå 5-7 februari med besök på Konstnärligt campus. I NIVO nätverket ingår bland annat alla VINNOVA-finansierade innovationsslussar i Sverige.

Över 300 miljoner kronor har satsats på Konstnärligt Campus i Umeå av byggherren Balticgruppen som Umeå universitet hyr lokaliteterna av. Det är Umeå universitets andra campus i stan intill Västerbottens pulsåder – Umeälven. Förr låg här Unander-Scharins fabrik Umeå träsliperi som i slutet av 1980-talet byggdes om till Konsthögskola och Designhögskola. För två år sedan tillkom Arkitekthögskolan, som är den tredje arkitektutbildningen i Sverige, den nyaste utbildningen sedan 1965, berättar vår guide Barbro Renkel.

Hitta studenternas drivkraft
Hon jobbar som affärscoach åt Uminova Innovation på Konstnärligt Campus för att hjälpa studenter att ta tillvara forskningsresultat och kommersialisera dem. Utbildningarna har få studentplatser och är väldigt eftertraktade. Designhögskolan har internationellt intag och rankas som den femte bästa utbildningen i världen. De studerar transportdesign, interaktionsdesign och industridesign.

– Studenterna har mycket samarbeten med riktiga ”case” där de gör 7-10 produkter/ tjänster till företag runt om i världen bland annat till bilindustrin, berättar Barbro Renkel.

I hennes jobb som affärscoach försöker hon ta reda på vilken drivkraft studenterna har och vad de vill göra. Uminova Innovation ser gärna att studenterna jobbar i team.

– Just nu är det mycket mobil-appar som studenterna vill utveckla. Men det gäller att ta reda på om det finns en vilja att utveckla dem längre, det är en lång resa att starta företag. Vi vill inte skrämmas men vi ser mycket på drivkraft, nytänkande, kundnytta, målgrupp med mera. Det är viktigt för att lyckas. Sedan tar vi gärna in seniorkompetens i teamen också för att få in bredd i samarbetena.

Innovationer i vården
En innovation för vården som de arbetar med just nu är en väst med droppvätskor för barn.
– Barn är lättrörliga så innovatören har utformat en väst med droppvätskor istället för droppställning och har sökt patent för den. Den testas just nu ute på ett avdelningar. Det är dock en process att ändra beteende samt att få ihop ett enhetligt system med alla leverantörer med pump, vätskor och väst.

Konsthögskolan har bytt till nya lokaler på området och det gamla sliperiet där de huserade innan ska byggas om till en inkubator för nyföretagande inom kreativa näringar med en modern verkstad.

– Det kommer att bli en modern verkstad med ljus-och motionlabb, syateljé med mera som även företag ska kunna hyra in sig i.

Efter rundvandringen besökte nätverket det nyöppnade Bildmuseet som ligger på samma område.

Därefter höll Richard Levi, överläkare på Rehabmedicin på Norrlands universitetssjukhus, en föreläsning om sitt samarbete med masterstudenterna på Designhögskolan kring service design för neurologispatienters rehablitering.

Bland annat har studenterna jobbat med att öka tillgängligheten och kontaktytorna för patienternas rehabilitering genom att skapa nätverk och gemenskap där de snabbt ska kunna få hjälp och tips på hur de kan lösa bland annat problem i vardagen.

– I dag skickas patienterna för snabbt hem, det behövs mer förståelse för deras situation långsiktigt. Att jobba med designstudenter som sätter patienten i fokus är ett lyft för framtidens vård, säger han.

Dagen avrundades med förerdrag av Magnus Stenberg från Medirob Ergo i Skellefteå som har ett integrerat system som gör det möjligt för alla vårdenheter att erbjuda specialistvård genom distansundersökningar.

Text och foto: Ingela Hjulfors Berg

Bildtext ovan: Barbro Renkel, affärscoach på Uminova Innovation, jobbar med att hjälpa studenter vid Konstnärligt Campus i Umeå att ta tillvara forskningsresultat och kommersialisera dem. I bakgrunden syns HUMlab X interaktiva golv på Designhögskolan. 

nivo_20130106_1_low_636x358
Nöjda besökare. Vinnovas och Almis Innovationsslussar från norr till söder med flera samlade i trappen på Arkitekthögskolan,  Konstnärligt Campus, Umeå universitet.   

nivo_20130206_4_low_636x358
Innovationer i vården är ett hett ämne för Västerbottens läns landsting som satsar stort på bland annat Glesbygdsmedicin. Här samtalar politikerna Karin Lundström (S) (t.v) och Niklas Sandström, (M), med Elisabeth Nielsen, handläggare på Vinnova. 

nivo_20130206_5_low_636x358
Henrik Sjöholm, från Innovator Skåne AB, testar den ritbara väggen i det Kreativa rummet på Norrlands universitetssjukhus. Det är ett sammanträdesrum som Innovationssluss Västerbotten har inrett till personalen på NUS för att de ska få till mer inspirerande möten.

Läs mer om NIVO-nätverket: www.nivo.se