Finansiera din produkt/tjänst via crowdfunding

För att utveckla en produkt eller tjänst som ska användas inom sjukvården krävs det bland annat CE märkning och kliniska tester, vilket kan vara ganska kostsamt för ett litet startup.

För att göra det enklare att hitta finansiering har nu EIT Health lanserat en paneuropeisk plattform för finansiering av små bolag inom life science och hälsa.

Crowdfunding möjliggör även för de små investerarna att bidra till tillväxten hos innovativa startups.

Startup-bolag kommer att kunna ta in mellan 1 till 10 miljoner euro via plattformen.

Satsningen görs i samarbete med crowdfundingbolaget aescuvest och ska göra det möjligt för start-upbolag och SMEs att visa upp sig inom hela EU och enklare för EU-medborgare att investera över gränserna. Via plattformen kan startups på området söka riskkapital inom hela EU.

EIT Health är ett delvis EU-finansierat innovationsorgan inom life science. EIT uppges via sina nätverk nå över 550.000 läkare, sköterskor och annan personal i den europeiska sjukvärden, varav drygt 12.000 i Sverige.

Områdena man tänker satsa på är bioteknik, medicinsk teknik och digital hälsa. Den första kampanjen väntas starta fjärde kvartalet i år med fokus på Belgien, Danmark, Tyskland, Nederländerna, Sverige och Storbritannien.

Plattformen

Andra plattformar man kan besöka är tex svenska Fundedbyme , Pepins eller Kickstarter

Underlag från: https://www.kemivarldenbiotech.se/article/view/621473/eu_satsar_pa_crowdfunding_for_startupbolag