Projektledare Tomas Gustafsson och den "levande" hälsoavataren på Västerbotten på Grand Hôtel 2014.

Hälsoavatar på Västerbotten på Grand Hôtel

Utveckling handlar om idéer och driv. Engagemang är A och O – för en god idé är ingenting värd om den inte genomförs. Därför jobbar Innovationsluss Västerbotten med att förverkliga idén och projektet Hälsoavataren som presenterades på invigningen på Västerbotten på Grand Hôtel.

Hälsoavataren är ett sätt att genom ett nytt gränssnitt ge sjukvårdspersonal en visuell bild av patientens hälsa, en snabbare och en tydligare brief över vårdtagarens situation. Idén kom fram under Innovationslussens event på Skogsmuseet i Lycksele i april 2013, ”Utveckla morgondagens hälsa och sjukvård”, och vidareutvecklades på Mötesplats Lycksele 2013 där den vann utvecklingsverkstadens pitchtävling. Med vinstpengarna gjordes en förundersökning som presenterades under hösten 2013 och nu står Innovationssluss Västerbotten tillsammans med övriga intressenter redo för att utveckla Hälsoavataren vidare.

För mer information ta kontakt med:

Tomas Gustafsson
Projektledare näringsliv
Tel: 090-785 98 95
Mobil: 070-514 66 47
tomas.gustafsson@regionvasterbotten.se

Tidigare inlägg: 

Marknadskartläggning av konceptidéer från Mötesplats Lycksele