Innovationer i Partnerskap

På måndag den 2 juli tar Västerbottens läns landsting plats på Almedalsveckan. Temat för årets seminarium är innovation i partnerskap, ett område där VLL ligger i framkant.

För att möta framtidens utmaningar i vården är partnerskap mellan landsting, näringsliv, regioner och forskarsidan av stor betydelse. Att fånga upp innovationer och tillämpa dem i vårdens vardag gynnar både patienter och personal.
– Det är viktigt att nationellt sprida vårt framgångsrika arbete med innovation i partnerskap, och lyfta de unika resultat som vi uppnått i Västerbotten, säger Robert Winroth, innovationslandstingsråd (MP).
Under seminariet kommer flera medverkande, från bland annat landstinget och läkemedelsbranschen, att ge sitt perspektiv på ämnet. VLL välkomnar särskilt två tongivande profiler inom life science ­– Jenni Nordborg, chef för det nationella life science-kontoret och Anders Lönnberg, ordförande i regeringens samverkansprogram för life science.

Läs mer

Bild och Text från www.vll.se