Innovationssluss Västerbotten webbsänder föreläsning om kreativitet

–  Ledarskap, kreativitet och innovation är nyckelfaktorer för alla framgångsrika organisationer. Men lika viktigt är att hitta verktyg för att gå från idé till genomförande, säger Mikael Nygren, vd för Ledarskapscentrum i Umeå. 

Till vardags utbildar Mikael Nygren ledare över hela världen. Nu bjuder Innovationssluss Västerbotten in honom till en gratis föreläsning i Umeå, som också kommer att sändas live på Region Västerbottens webb.

Som en av Ledarskapscentrums grundare har Mikael Nygren stor erfarenhet av att stötta ledare i offentliga organisationer och privata företag. För närvarande arbetar han globalt med ledarskapsfrågor och organisationsutveckling.Mikael Nygrensitter även med i ett antal styrelser inom näringslivet.

Landstingsråd Karin Lundström, (S), inleder eftermiddagen med att hälsa alla välkomna.

TID OCH PLATS:
15.00 – 16.30
Hörsal Betula, Norrlands universitetssjukhus
Karta: http://www.vll.se/default.aspx?id=46832&mid=47659

ANMÄLAN FÖR FIKA PÅ PLATS:
Senast 6 september via länken www.korta.nu/mikaelnygren

LIVESÄNDNING
www.regionvasterbotten.se/direkt

För mer information
Emma Johansson, projektassistent Innovationssluss Västerbotten
emma.johansson@regionvasterbotten.se
070-664 57 74

Presskontakt
Ingela Hjulfors Berg, kommunikatör, Region Västerbotten
ingela.hjulforsberg@regionvasterbotten.se
070-231 93 22