Läkarsekreterare får diplom för effektivare arbetsmetoder

Landstingsdirektör Jonas Rastad och Innovationssluss Västerbotten har delat ut diplom till läkarsekreterarna på länskliniken för Barn-och Ungdomscentrum Västerbotten för deras arbete med att korta skrivtiderna för diktat från fyra till två veckor. 

Läkarsekreterarna vid Länskliniken för Barn-och Ungdomscentrum Västerbotten har genom struktur och samarbete effektiviserat sitt arbetssätt av att skriva diktat som gör att de finns på plats i patientjournalerna på kortare tid.

– Vi enades under en temadag att varje enhet skriver sina akuta utskrifter själv, sedan tittar vi över hela länet vilka diktat som behöver skrivas ut enligt datum. De med äldsta datum skrivs ut först. Tack vare det nya systemet håller vi skrivtiderna. Även andra avdelningar har anammat vårt system, säger Gunilla Lidström, avdelningschef, Barn-och ungdomskliniken, Norrlands Universitetssjukhus.

Besparingar inom vården
Innovationssluss Västerbotten är ett projekt som drivs inom Region Västerbotten med uppdrag att hjälpa personal som har en idé på en ny tjänst eller produkt inom vård, hälsa och omsorg.

– Att utveckla nya arbetssätt som effektiviserar vården av patienter och underlättar arbetet för personalen som länskliniken har gjort, det är ett bra exempel på en ny förbättrad tjänst och besparing för vården som vi gärna diplomerar, säger Pernilla Abrahamsson, projektledare för Innovationssluss, Västerbotten.

Bildtext: Landstingsdirektör Jonas Rastad för Västerbottens Läns Landsting delade ut diplom tillsamman med Innovatonssluss Västerbotten till läkarsekreterarna vid Länsklinken Barn-och ungdomscentrum. Fr.v. Jonas Rastad, Catrine Lundström, Skellefteå, Carina Hellberg, Umeå, Catrine Lundström, Lycksele samt Per-Erik Sanström, verksamhetschef för Länsklinken. 

Text och bild: Ingela Hjulfors Berg