Stora möjligheter med sociala robotar inom vården

Stora möjligheter med sociala robotar inom vården

Sociala robotar som lyssnar, pratar och hjälper äldre att klä sig. Det kan snart bli verklighet inom vården. Men vilka är möjligheterna och riskerna? Det berättade professor Suna Bensch om vid en lunchföreläsning vid Norrlands universitetssjukhus som Innovation + bjudit in till.

En social robot är en robot som interagerar med människor och följer sociala normer. Den kan tolka språk, läsa av känslor och uttrycka egna mänskliga känslor, som glädje, sorg och empati.

Suna Bensch, professor i datavetenskap vid Umeå universitet, är en del av forskningsprojektet Sokrates, som utforskar möjligheterna för sociala robotar inom äldrevård och -omsorg. I projektet samarbetar forskare inom olika områden från bland annat Umeå universitet, Hamburg University och Robotics Institute i Spanien.

Vid lunchföreläsningen berättade Suna Bensch om många potentiella användningsområden för robotar i framtidens äldrevård.

­– De kan hjälpa till att ringa upp släkt och vänner, påminna om medicin, hjälpa till att handla eller upptäcka fall. Det handlar om att öka självständigheten för äldre.

Det finns också många risker som måste tas i beaktning.

– Dels finns det tekniska svårigheter som kan uppstå. Sen är det trots allt så  att en robot är ett själlöst objekt. I slutändan är det bara en maskin. Det kan finnas en rädsla att mänskliga kontakter ska ersättas med robotar, påpekade hon.

Thomas Hellström är kollega till Suna Bensch på Datavetenskap och deltar i Sokratesprojektet.

– Som forskare är det en kittlande möjlighet att skapa artificiellt medvetande och intelligenta maskiner som kan användas till något värdefullt i samhället, säger han.

Idag finns inga sociala robotar vid Norrlands universitetssjukhus, men Thomas Hellström tror att de kommer att vara vanliga på tio års sikt.

– Vi strävar inte efter att få en allmän intelligent robot som kan ersätta en människa. Den ska lösa specifika behov och klara av specifika funktioner.

På plats vid föreläsningen fanns också den sociala roboten Pepper. En av de första robotarna som programmerats för att kunna uttrycka känslor.

De omkring 30 åhörarna fick också möjlighet att komma med egna förslag på användningsområden för sociala robotar inom vården. Bland förslagen fanns tankar om robotar som kan ta emot barn hos tandläkaren och guida besökare på sjukhuset.