Marknadskartläggning av konceptidéer från Mötesplats Lycksele

Alla tre vinnare från utvecklingsverkstaden på Mötesplats Lycksele har utvecklingspotential, det visar Dohi Swedens marknadskartläggning.

Jonas Nordin från Dohi Sweden säger att de tre vinnande koncept har marknadspotential. Två av idéerna är appar där själva tekniken redan finns . De skulle gå relativt snabbt att utveckla, medan den tredje, med arbetsnamnet Häsloavatar, skulle kräva mer tid för utveckling. Samtidigt är Hälsoavtar en unik idé, det finns inget liknande idag enligt marknadskartläggningen.

Under Mötesplats Lycksele samlades studenter, programmerare och specialister för att jobba fram nya lösningar tillsammans. Varje grupp tog fram prototyper inom ett av områdena hälsa, ungt entreprenörskap och kompetensmatchning. Sammanlagt deltog åtta grupper och alla tre vinnande lagen fanns inom området hälsa.

De tre vinnande konceptidéerna är:

Hälsoavatar en utveckling av dagens journalsystem som visar patientens skador och sjukdomar med 3D-visualisering. Forundersokning1_Halsoavatar

Vårdappen är en app för smarta telefoner och läsplattor där tanken är att patienter själva ska kunna göra olika typer av mätningar och ha kontakt med vården. Forundersokning3_Vardappen

FaRpp en app för motivation och uppföljning av förskrivning av fysisk aktivitet.Forundersokning2_FaRpp

 

Tomas Gustafsson, projektledare för Innovationssluss Norr och Västerbotten, Håkan Larsson, Primärvårdschef vid Västerbottens läns landsting, Margit Håkansson, Utvecklingschef vid landstingets stab för verksamhetsutveckling och Petter Alapää, Företagsanalytiker vid Norrlandsfonden.

Tomas Gustafsson, projektledare för Innovationssluss Norr och Västerbotten, Håkan Larsson, Primärvårdschef vid Västerbottens läns landsting, Margit Håkansson, Utvecklingschef vid landstingets stab för verksamhetsutveckling och Petter Alapää, Företagsanalytiker vid Norrlandsfonden.

 

Margit Håkansson, Utvecklingschef vid landstingets stab för verksamhetsutveckling, Petter Alapää, Företagsanalytiker vid Norrlandsfonden, Professor Olov Forsgren, Institutionen för data- och systemvetenskap vid Stockholms Universitet och Christer Wiklund - ST-läkare Burträsk hälsocentral.

Margit Håkansson, Utvecklingschef vid landstingets stab för verksamhetsutveckling, Petter Alapää, Företagsanalytiker vid Norrlandsfonden, Professor Olov Forsgren, Institutionen för data- och systemvetenskap vid Stockholms Universitet och Christer Wiklund – ST-läkare Burträsk hälsocentral.