Ny hjälpmedelstjänst till 1177

En ny invånartjänst på webben där man kan jämföra hjälpmedel håller på att tas fram av SKL.

Här ska ges information om hjälpmedel, möjlighet att jämföra produkter med varandra, samt information om vart man kan vända sig i sitt landsting för att prova och testa hjälpmedel.

Tjänsten ska även presentera regelverken i respektive landsting, och information om egenavgifter och priser.

I samband med utvecklingsarbetet sker en kartläggning av vilka konsumentprodukter som idag används som komplement eller alternativ till hjälpmedel.

Tjänsten kallas Hitta och ska vara klar under våren 2014.

Läs mer här på SKL:s hemsida