Nytt innovationspris delas ut av Innovationsluss Västerbotten

Innovationssluss Västerbotten har nominerat fyra innovationer till årets innovationspris i vård och omsorg. Priset delas ut för första gången i samband med Mötesplats Lycksele 12 juni 2013. Omröstningen av vinnarna/vinnaren är öppen för alla på facebook.com/innovationssluss mellan 29 maj och 7 juni.

– Vi har många innovatörer som har jobbat hårt med sina idéer under året och vi vill därför uppmärksamma några av dem lite extra genom att dela ut ett innovationspris. Sedan vill vi gärna att alla som är intresserad av innovationer i vården ska vara med och rösta fram vinnaren på vår facebooksida, säger Pernilla Abrahamsson, projektledare för Innovationssluss Västerbotten och Tomas Gustafsson, projektledare Näringsliv, Innovationssluss Norr.

Vinnarna/vinnaren får 10 000 kronor till att användas till en valfri konferens inom deras yrkesområde.

Omröstningen sker på www.facebook.com/innovationssluss mellan 29 maj och 7 juni.

De nominerade bidragen är:

Dagböcker gör vardagen konkret – Kiki Hedberg och Lena Stenvall vid psykiatriska kliniken på Skellefteå lasarett upptäckte att få patienter inom psykiatrin i Norra Sverige inte är delaktiga i sin vårdplan. Därför har de utvecklat dagböcker för patienter för att göra deras vardag mer konkret och mätbar. Patienten blir dessutom friskare fortare.  Kontakt: Kiki Hedberg, Ad Acta, kristina.hedberg@vll.se , 070-233 79 74, Lena Stenvall, Ad Acta, lena.stenvall@vll.se, 070-200 87 76

Stresstest i vården ger ökad patientsäkerhet – Pär Suneson och Hans Hedberg, Medicinskt Team & säkerhetsträning AB stöder sjukvården i sin egenkontroll. Genom att ta del av sjukvårdens avvikelse och händelseanalyser återskapas, testas och analyseras högrisksituationer genom avancerade mätbara simuleringar i den direkta vården, vilket ger en säkrare vård till alla. Kontakt: Hans Hedberg, MTST, hans.hedberg@mtst.se,  070-660 16 07

Bättre samspel i förskolan –  Kerstin Bygdeson-Larsson har skapat modellen Pedagogisk processreflektion (PPR), för utveckling av förskolans arbete med barngruppers sociala samspel och lek. Modellen ger pedagoger förutsättningar att tydligare uppfatta och reflektera vad som sker i lek- och samspelssituationer och därigenom kan barns trygghet på förskolan öka. Kontakt: Kerstin Bygdeson-Larsson, leg psykolog,Förskolepsykolog/ Lektor, kerstin.bygdeson.larsson@umea.se 090-16 36 06

Schampikudden- sittstöd för patienter – På endast fem månader har sjuksköterskan Erik Schampi lyckats ta fram ett helt nytt hjälpmedel i vården- Schampikudden. Den är till för patienter med behov av sittstöd vid sängkanten. En enkel lösning som förbättrar vården för både personal och patienter och som redan finns ute på marknaden. Kontakt: Erik Schampi, innovatör, eschampi@ume.se, 076-803 57 38

Fakta Innovationssluss Västerbotten: Innovationssluss Västerbotten vänder sig till idébärare inom hälsa, vård och omsorg. Du som jobbar inom Västerbottens läns landsting, Umeå kommun eller Skellefteå kommun har möjlighet att upp till 15 veckor utveckla din idé med bibehållen lön. Projektet är även kontaktnod för företag som vill testa sina produkter och underlätta introduktionen av innovationer i vården. Finansiärer till projektet är Region Västerbotten, Vinnova, Västerbottens läns landsting, Umeå kommun och Skellefteå kommun.  www.innovationssluss.se

Kontakt Innovationssluss Västerbotten och Norr:

Pernilla Abrahamsson,Projektledare Innovationssluss Västerbotten, PhD
072-735 70 60
pernilla.abrahamsson@regionvasterbotten.se

Tomas Gustafsson,  Projektledare näringsliv
070-514 66 47
tomas.gustafsson@regionvasterbotten.se

Pressinformation:

Ingela Hjulfors Berg, kommunikatör, Region Västerbotten
070-231 93 22
ingela.hjulforsberg@regionvasterbotten.se