– Jag blev väldigt glad för priset. Det visar att fler tror på min idé, säger Carina Molander som arbetar som operationssjuksköterska inom robotkirurgi på Centralsjukhuset i Karlstad.

Vid många av operationerna används diatermi där man bränner vävnad med hjälp av elström för att stoppa blödningar. Problemet är att det bildas farlig rök som man helst inte bör andas in.

Carina Molander kontaktade en arbetsmiljöingenjör för att få hjälp att mäta partikelmängden i röken. Det visade sig att halterna var så höga att personalen uppmanades att använda andningsskydd i stället för vanliga munskydd i samband med robotoperationerna.

Men Carin Molander nöjde sig inte med det. Efter att ha kontaktat andra operationsavdelningar som använder samma typ av robotkirurgi förstod hon att andra kolleger upplever samma problem med diatermiröken. Efter det började hon skissa på en idé till en manipulator som eliminerar röken.

Nyligen prisades hon med Skapa-stiftelsens hederspris på 5 000 kronor. Hon har också blivit lovad att få hjälp av Värmlandslandstingets innovationssluss med att ta fram en prototyp av manipulatorn.