Sjuksköterska prisades för tidsbesparande hälsoapp

På en stor e-hälsokonferens i Barcelona kammade sjuksköterskan Linda Vogt i måndags kväll hem andrapriset i en tävling om utvecklandet av Europas mest enastående e-hälsoverktyg.

The Himms Europe & health 2.0 conference i Barcelona lockade besökare från hela Europa. På plats fanns bland andra Linda Vogt och Praktikertjänst Näras vd Maria Holmberg för att presentera läsplatteapplikationen Stelpa som är en förkortning av Smart teknik lyfter patientarbetet.

Stelpa är ett skattningsverktyg som gör det enkelt för patienterna att med hjälp av en läsplatta själva ange hur ont de har eller i vilken grad de lider av ångest, nedstämdhet, andfåddhet och så vidare. Resultaten förs automatiskt över till patientens journal, vilket spar tid för personalen.

– Självklart är det roligt att få pris. Men det viktigaste är att patienterna och personalen blir nöjda och att patienterna får en säker vård. Dubbeldokumentationen försvinner och du slipper tolka hur patienter upplever saker och ting, säger Linda Vogt.

Läs mer

Text från Vårdfokus.se