Vad är Normkritik?

I vårt projekt arbetar vi med idéutveckling. Det kan man göra på olika sätt, men ett av dem är att använda sig av normkritik som ett verktyg. Se filmen som förklarar begreppet här.