Vann iPad för bästa idé

– Vad roligt att vårt koncept vann, säger narkossjuksköterskorna Pär Suneson och Hans Hedberg. De vann Innovationssluss Västerbottens iPad-tävling för bästa idé. De har tillsammans utvecklat en metod för att träna vårdpersonal och mäta risk i högrisksituationer inom hälso- och sjukvård.

– Vi använder oss av en databaserad docka som både kan skratta och gråta och där avancerade medicinska behandlingsmetoder kan genomföras. Genom att videofilma vårdpersonal när de interagerar i olika vårdsituationer får vi in värdefull information för att upptäcka felkällor som kan undvikas i skarpa lägen, säger Pär Suneson.

 Misstag kan vara allvarligt
Svensk sjukvård ses idag som en högriskorganisation där risken för att fel eller misstag kan få allvarliga konsekvenser för den enskilda patienten. Pär Suneson och Hans Hedberg har därför startat konsultföretaget Medicinsk Team & Säkerhetsträning AB med inriktning mot riskanalys och kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvård. De arbetar halvtid som narkossjuksköterskor på Operationscentrum vid Umeå universitetssjukhus där de genom innovationsmedel fått möjligheten att utveckla träningsmetoder för hälso- och sjukvårdspersonal.

– Vår metod utgår från hypotesen att händelser som sker och återskapas under realistisk klinisk träning är händelser som går att applicera i den direkta vården. Om 20 personer gör samma misstag i en kliniskträningssituation gör vi antagandet attdessa misstag även skulle begås i en verklig vårdsituation, ett antagande vi inte nöjer oss med utan kommer att följa upp med intressanta forskningsprojekt säger Hans Hedberg.

 Säkerhetsträning över hela landet
Hans Hedbergs intresse för samspelet mellan människa och teknik väcktes när han skrev en magisteruppsats 2004 på institutionen för omvårdnad vid Umeå universitet.

Nu erbjuder han tillsammans med Pär Suneson utbildningskoncept i säkerhetsträning inom vård, hälsa och omsorg till privata vårdgivare samt kommuner och landsting över hela Sverige.

Text och foto: Ingela Hjulfors Berg

Läs mer om MTST här: www.mtst.se