Västerbotten och Norrbotten får 1,6 miljoner till innovationer i vården

Västerbottens län och Norrbottens län har tilldelats 1,6 miljoner kronor i förstudiemedel av VINNOVA för att stödja utveckling och etablering av testbäddar inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg.

Det är för att stärka innovationsförmågan inom vård och omsorg samt öka näringslivets konkurrenskraft som regeringen har uppdragit åt VINNOVA att genomföra en satsning på testbäddar.

Testbäddarna kommer kunna erbjuda öppna test- och demonstrationsmiljöer för företag och vårdgivare som vill pröva, validera och demonstrera nyttan av sina innovationer i verksamheten tillsammans med vård- och omsorgspersonal.

Västerbottens län har tilldelats förstudiemedel till tre testbäddar och Norrbottens län har fått förstudie till en testbädd av totalt 17 förstudier i landet under våren 2013. Följande projekt har fått förstudiemedel:

• Nordic Health i Storuman (distansmedicin), 400 000 kronor, Regionförbundet Västerbottens län, Umeå

• Spjutspets Västerbotten, 400 000 kronor, Västerbottens läns landsting, Umeå

• TÄDI Testbädd för Äldreomsorg med Distansöverbryggande ICT, 400 000 kronor, Skellefteå kommun, Skellefteå

• Förstudie Testbädd individcentrerad närsjukvård, 396 800 kronor, Norrbottens läns landsting, Luleå

VINNOVA, som är Sveriges innovationsmyndighet, satsar 20 miljoner kronor på 17 förstudier och fem projekt som gör det möjligt för företag att utveckla, testa och införa nya produkter, tjänster, processer och organisatoriska lösningar i nära samarbete med vård- och omsorgspersonal.

Medlen ska stimulera etablering av miljöer i vård- och omsorgsverksamheten där konkreta idéer från företag och vårdgivare kan leda till nya kommersialiserade och implementerade innovationer inom hälso- och sjukvården samt äldreomsorgen. I satsningen har VINNOVA valt att stödja både specialiserade tematiska testbäddar och mer generella miljöer som blir en fortsättning på VINNOVAs existerande satsning på Innovationsslussar.

Läs mer här vilka övriga projekt som tilldelats medel av VINNOVA till förstudier och testbäddar.

För mer information:

Tomas Gustafsson, Projektledare näringsliv
Innovationssluss Norr
tomas.gustafsson@regionvasterbotten.se
070-514 66 47

Lisa Lundgren, Projektledare/projektkoordinator näringsliv
Innovationsluss Norr
lisa.lundgren@nll.se
070-239 46 36

Presskontakt:

Ingela Hjulfors Berg, Kommunikatör
Region Västerbotten
ingela.hjulforsberg@regionvasterbotten.se
070 231 93 22

Fakta Innovationssluss Västerbotten: Innovationssluss Västerbotten vänder sig till idébärare inom hälsa, vård och omsorg. Du som jobbar inom Västerbottens läns landsting, Umeå kommun eller Skellefteå kommun har möjlighet att få hjälp med att utveckla din idé till en färdig produkt eller tjänst. Projektet funger även som kontaktnod för företag som vill testa sina produkter och underlätta introduktionen av innovationer i vården. Finansiärer till projektet är Region Västerbotten, Vinnova, Västerbottens läns landsting, Umeå kommun och Skellefteå kommun. Läs mer om innovationssluss Västerbotten och Norr: www.innovationssluss.se