Region Västerbotten har publicerat en Begäran om information (RFx): Tryckmätningsutrustning Besvaras senast 2019-05-08 Omfattning: Region Västerbotten har behov av en tryckmätningsutrustning för utredning av kroniskt kompartment syndrom till avdelningen för klinisk fysiologi. Utrustning ska kunna mäta minst två simultana tryck med vattenperfunderad teknik. Region Västerbotten ger branschen möjlighet att lämna synpunkter utifrån frågeställningar i RFI:n. Syftet är att tillvarata branschens kunskaper och ge regionen bättre […]