Innovation + arbetar för en mer effektiv metod från idé till nytta i vård, hälsa och omsorg.
Det är ett stort projekt som tar ett helthetsgrepp för att kunna driva fram processer i en sammanhängande kedja med samarbetsparter både inom och utanför sjukvården.
Vi gör stöd till innovatörer och SME som genom idéer tjänster och produkter är med och formar morgondagens vård och omsorg.
Mer konkret arbetar vi med möten mellan SME och personal inom vård och omsorg, testytor och informationsinsatser om finansiering.
Alla som har en idé de vill utveckla till en produkt eller tjänst kan vi stödja på olika sätt för att öka chansen till faktiskt nytta.
En viktig del i arbetat är att verifiera och lyfta behoven från verksamheterna, personalen och patienterna, så lösningarna ger stort värde.

Läs mer

Forskare + VD = lärande lunch

(Svenska) Samverkan mellan näringsliv och forskning kan ge värdefulla resultat. Börja med ett lättsamt samtal över en god lunch på en trevlig restaurang! Möt nya perspektiv, lär av varandra och hitta gemensamma möjligheter.

Hur kan forskning förstärka ditt företags utvecklingsarbete? Och vad kan du som är forskare få för insikter från näringslivet? Innovation+ verkar för en mer innovativ hälso- och sjukvård och fler affärsmöjligheter för regionens företag. Vi vill att företagsledare och forskare ska få möjlighet att mötas, utbyta kunskap och skapa vinn-vinn.
Läs mer om hur >