Innovation + arbetar för en mer effektiv metod från idé till nytta i vård, hälsa och omsorg.
Det är ett stort projekt som tar ett helthetsgrepp för att kunna driva fram processer i en sammanhängande kedja med samarbetsparter både inom och utanför sjukvården.
Vi gör stöd till innovatörer och SME som genom idéer tjänster och produkter är med och formar morgondagens vård och omsorg.
Mer konkret arbetar vi med möten mellan SME och personal inom vård och omsorg, testytor och informationsinsatser om finansiering.
Alla som har en idé de vill utveckla till en produkt eller tjänst kan vi stödja på olika sätt för att öka chansen till faktiskt nytta.
En viktig del i arbetat är att verifiera och lyfta behoven från verksamheterna, personalen och patienterna, så lösningarna ger stort värde.

Läs mer

Region Västerbotten önskar information om tryckmätning

Region Västerbotten har publicerat en Begäran om information (RFx): Tryckmätningsutrustning Besvaras senast 2019-05-08 Omfattning: Region Västerbotten har behov av en tryckmätningsutrustning för utredning av kroniskt kompartment syndrom till avdelningen för klinisk fysiologi. Utrustning ska kunna mäta minst två simultana tryck med vattenperfunderad teknik. Region Västerbotten ger branschen möjlighet att lämna synpunkter utifrån frågeställningar i RFI:n. Syftet är att tillvarata branschens kunskaper och ge regionen bättre […]

Lärande Luncher

(Svenska) Hur kan forskning förstärka ditt företags
utvecklingsarbete?

Och vad kan en forskare få för insikter från näringslivet?

Innovation+verkar för att få företagsledare och forskare att mötas, börja diskutera gemensamma möjligheter och skapa vinn-vinn.

Vi bjuder på en lärande lunch där ni delar era perspektiv och utforskar vägar till ökad samverkan. Luncha med en forskare som du redan känner till eller låt oss matcha dig med spännande diskussionspartners.

För att boka lunchen, kontakta oss på lunch@innovationplus.eu

Så kan ny teknik inspirera till bättre hälsa

Ny teknik öppnar nya möjligheter för fysisk aktivitet. Det menade flera av talarna på konferensen Fysisk aktivitet och hälsa 2018. Konferensen, som ordnas vartannat år, tar ett brett grepp om fysisk aktivitet och i år var temat digitalisering. Under den två dagar långa konferensen lyftes den senaste kunskapen om hälsa och fysisk aktivitet kopplat till ny teknik. En av talarna var Ola Fagerström från Microsoft, […]