3D-skrivaren är invigd

– 3d-skrivaren förkortar ledtiderna i innovationsprocessen avsevärt och gör att innovatören kan få ut sina produkter på marknaden snabbare, säger Tomas Gustafsson, projektledare på Innovationssluss Västerbotten och Norr.

Den nya 3D-skrivaren invigdes av Anders Sylvan, landstingsdirektör på Västerbottens läns landsting och Ewa-May Karlsson, (C), vice ordförande i Region Västerbotten under Innovationssluss Västerbottens idévecka på Norrlands universitetssjukhus i slutet av oktober.

Under idéveckan fick Innovationssluss Västerbotten in över 50 nya idéer från personalen som lät sig inspireras av slussens innovatörer som deltog under veckan:

AnyMo– synliggör rörelsemönster som annars är svåra att upptäcka i samband med rehabilitering. Det är en mobil enhet som kan användas av sjukgymnaster oberoende av lokal.  Innovatörerna är Ronnie Lundström, Urban Edström, Fredrik Öhberg, Jonas Selling och Ola Gustafsson i samarbete med CMTF.

Dicom2usb anonymizer- det är innovatören Jan Axelssons uppfinning som avidentifierar patienters röntgenbilder när de ska användas inom till exempel läkemedelsforskning eller utbildning.

Surface MD– Pernilla Abrahamsson har utvecklat en ny mikrodialyskateter som registerar mätvärden på ytan av ett organ. Hon fick nyligen USA-patent för sin uppfinning.

Läs mer om 3D-skrivaren här:

IT i vården: Så används 3D-skrivare i vården

SVT Västerbottensnytt: 3D-skrivare blir stöd  i vården

Folkbladet: Skrivare ger liv åt idéer

Text och foto: Ingela Hjulfors Berg