900 000 kronor till att utveckla hjälpmedel

Under 2013 avsätter Hjälpmedelsinstitutet totalt 900 000 kronor för utveckling av hjälpmedel till angelägna behov hos personer med funktionsnedsättning.

Det går att söka om stöd vid tre tillfällen under året, ansökningsdagar 2013 är 15 februari, 2 maj och 1 oktober.

För mer information samt ansökningsblanketter, se www.hi.se/ekonomisktstod

Ytterligare medel att söka hos Norrbacka-Eugeniastiftelsen
Hjälpmedelsinstitutet disponerar även medel på uppdrag av Norrbacka-Eugeniastiftelsen för att främja hjälpmedelsinriktad utveckling. För att få bidrag från Norrbacka-Eugeniastiftelsen måste arbetet utföras inom rörelsehinderområdet. År 2013 finns totalt 500 000 kronor att fördela. En ansökan avseende medlen från Norrbacka-Eugeniastiftelsen kan skickas in till Hjälpmedelsinstitutet när som helst under året.

För mer information om detta stöd samt ansökningsblankett, se http://www.hi.se/sv-se/Arbetsomraden/Utvecklingsmedel/Anslag-ur-Norrbacka-Eugeniastiftelsen-/

Vänliga hälsningar
Elinor Jurold Borell
Hjälpmedelsinstitutet
Utvecklingsavdelningen
Sturegatan 3
Box 2047, 174 02 Sundbyberg
Tfn: 08-620 23 58 (direkt), 08-620 17 00 (vxl) elinor.juroldborell@hi.se www.hi.se