Diplom till teleenheten

Teleenheten får kreativitetsdiplom

Länskliniken Teleenheten som finns vid Skellefteå och Lycksele lasarett samt Norrlands universitetssjukhus har fått Innovationssluss Västerbottens diplom för kreativa uppfinningar.

– Vi delar ut Diplomet för kreativa uppfinningar till verksamheter inom vården som visar på kreativa arbetssätt,Teleenheten vilket Teleenheten gjort, säger Tomas Gustafsson, projektledare för Innovationssluss Västerbotten.

Det är i samband med Skellefteå lasaretts 100-års jubileum fredag den 18 september som diplomet delats ut. Innovationssluss Västerbotten har uppmärksammat Teleenhetens arbete med att utveckla professionella rutiner och bättre bemötande av inringande patienter.

– Teleenheten och personalen har gjort ett fantastiskt bra arbete med att utveckla och förbättra sin verksamhet, säger Tomas Gustafsson.

Vid en ceremoni vid Skellefteå lasarett under fredagsförmiddagen fick enhetscheferna Donna Tegman och Annikki Helgée ta emot diplomet.

Motiveringen lyder:
Innovationssluss Västerbotten vill uppmärksamma personalen vid Teleenheten vid Västerbottens läns landsting för sitt arbete med att utveckla rutiner samt förbättra tillgänglighet och bemötande. Enhetens satsning startade i samband med att man initierade ett EU-projekt 2008 vid namn ”Telefonister i täten”. Teleenheten har därefter förvaltat kunskapen genom en kontinuerlig auktorisering av sin verksamhet, även efter avslutat projekt. Samtliga medarbetare kan därför titulera sig som auktoriserad sjukhustelefonist och genom lyhördhet och lugn skapa förutsättningar för bättre bemötande och en hög grad av enhetlighet oberoende av vem som hanterar samtalen. Detta är ett exempel på en organisatorisk innovationsprocess då den bidrar till att fler patienter kan komma till behandling snabbare, minskar kö och ledtider samt att man fått lättare att rekrytera personal till sin viktiga verksamhet.

Diplomet har tidigare gått till Klinisk Patologi/genetik vid Norrlands universitetssjukhus för en kylplatta som avsevärt minskat kostnaderna för hantering av labprover och Hand- och plastikkirurgens arbete med telemedicinlösningar.