Ersboda Familje-och Hälsocentral livskraftig genom förändring

– Vi tycker om att förändra oss. Vi är inte rädda. Funkar det inte så ändrar vi tillbaka. Personalgruppen har makten att bryta om det inte är bra, berättar Birgitta Ohlsson och Anki Tegström, undersköterskor på Ersboda Familje-och Hälsocentral i Umeå. Innovationssluss Västerbotten premierade personalen för deras innovativa arbetssätt med tårta i början av maj. 

Mycket har hänt på Ersboda Hälsocentral de senaste åren, en tid var de till och med nedläggningshotade. Men med gemensamma krafter har personalen jobbat fram flera olika tjänster och lösningar som har förenklat och förbättrat både för patienter och personal.

– Det är en riktigt livskraftig enhet i dag. I början var personalen lite motvalls men gruppen bestämmer tillsammans vad som ska göras och inte. Vi har en hel pärm med arbetsrutiner för olika projekt samt utvärderingar från patienter. Vi använder oss av sura och glada smileysgubbar för att mäta hur personalen mår och hur patienterna upplever bemötandet på hälsocentralen. Det är ett bra sätt att mäta för att vi ska kunna förbättra oss, säger Aniki Tegström. De har även tagit fram ett flödesschema med deras kärnvärden liknande flygets säkerhetsinformation.Ett roligt och annorlunda sätt för  att få personalen att dra åt samma håll.

Ett annat lyckat projekt är att de har kortat ned kötiden för patienter med urinvägsproblem från två timmar till en halvtimme.

– Vi gjorde ett flödesschema och kunde på så sätt ta bort ett led. Nu får patienterna komma snabbt in till doktorn efter provtagning och slipper vänta i väntrummet i flera timmar, säger Birgitta Ohlsson.

Många språkgrupper
För att muntra upp sina arbetskamrater ytterligare så nominerade Birgitta Ohlsson och Anki Tegström Ersboda Familje-och Hälsocentral till att få en tårta och besök av Innovationssluss Västerbotten. Och självklart hängde vi på för att premiera deras avdelnings innovativa arbete.

Ersboda Familje-och Hälsocentral har över 10 000 listade patienter varav många är första generationens invandrare. Det talas över 35 olika språk i området. Det kräver en hel del tolkningshjälp.

– Men det går att komma långt med ett leende, då behöver man inte kunna svenska eller något annat språk, säger Birgitta Ohlsson.

Fakta Ersboda Familje-och Hälsocentral:
– 45 anställda, undersköterskor, sjuksköterskor, läkare och administrativ personal

– upptagningsområdet är Ersboda bostadsområde med 95 olika nationaliteter och 35 olika språkgrupper. Många första generationens invandrare i området

– har över 10 000 listade patienter

– är Sveriges största familjecentral

– servar Ersboda fängelsets 200 interner

Text och foto: Ingela Hjulfors Berg

ersboda_hc_3_340x470