Guldskalpell för nytänk för sjukgymnastik

Guldskalpellen 2012 går till Angereds närsjukhus för kampanjen “Ta med ett vän”. Kampanjen, som har lyckats uppnå målet att öka deltagandet i cellprovtagning för att upptäcka livmoderhalscancer, är ett  samarbete mellan Angereds närsjukhus, Kunskapscentrum för jämlik vård, barnmorskemottagningarna i området, föreningen Födelsehuset och Regionalt cancercentrum väst.

Sunderby sjukhus får Guldskalpellsjuryns hedersomnämnande. Utmärkelsen går till bidraget Sjukgymnastik på distans. Ur juryns motivering: “Genom smart utnyttjande av den nya teknikens möjligheter har tillgängligheten till specialiserad sjukgymnastik ökat. Det sker i en del av landet där långa avstånd kan vara ett hinder för en god rehabilitering efter operation.

Guldskalpellen delas i år ut för sjunde gången av Dagens Medicin till vårdens främsta förnyare. Priset består av äran, en pokal, ett diplom och ett utbildningsstipendium på 25 000 kronor

Guldskalpellen utdelas fredag den 25 maj av socialminister Göran Häggglund vid en ceremoni i Angered utanför Göteborg.

Läs artikeln i dagens medicin