Hur fungerar hjärtstartare i glesbygd?

Det finns 15 ambulansstationer i Västerbotten som varje år utför cirka 24 600 uppdrag. I Umeå görs omkring 11 000 utryckningar per år. Men hur designar man en hjärtstartare som fungerar i glesbygd? Hur få ut den till där människor bor? Det har designstudenten Janne Martikainen, Designhögskolan, Umeå universistet tittat på.

Tillsammans med Innovationssluss Västerbotten höll Janne Martikainen  en workshop på  Umeå ambulansstation för att ta reda på hur hjärtstartare och hjärtstopp fungerar idag med fokus på hemmet och otillgängliga områden som i glesbygd. Med på workshoppen var bland annat ambulanspersonal, företag som jobbar inom branschen, designstudenter, hjärt-och lungförbundet, med flera. Den hölls på Umeå ambulansstation vilket medförde en dynamisk miljö och goda resultat. Janne Martikainen ska presentera resultaten från workshopen i ett examensarbete i juni.

Janne Martikainen, designstudent för Designhögskolan, Umeå universitet har intresserat sig för att göra sitt examensjobb om om hjärtstartare. Foto: Gabriel Uggla

Janne Martikainen, designstudent för Designhögskolan, Umeå universitet har intresserat sig för att göra sitt examensjobb om om hjärtstartare. Foto: Gabriel Uggla

Även om det är bra med en hjärtstartare vid hjärtstopp så ä det viktigaste att pumpa i gång hjärtat för hand och syresätta blodet snabbt menade ambulanspersonalen på workshoppen. Foto: Gabriel Uggla

Även om det är bra med en hjärtstartare vid hjärtstopp så ä det viktigaste att pumpa i gång hjärtat för hand och syresätta blodet snabbt menade ambulanspersonalen på workshoppen. Foto: Gabriel Uggla

Text: Linus Brunnström

Foto: Gabriel Uggla