Ideverkstad 2 april – Innovativ samverkan för framtiden

Framtiden är här och hälso- och sjukvårdsektorn står mitt i ett omfattande teknikskifte. Hur hanterar vi de nya förväntningar och möjlihgeter som dagens teknik erbjuder.
I den här medskapande idéverkstan kommer vi tillsammans – utifrån nya perspektiv och idéer – att påbörja arbetet med nya tjänster, produkter och arbetskoncept för framtidens hälso- och sjukvård. Vi fokuserar på det goda patientbemötandet, utmaningen med nya arbetssätt och innovativa tekniklösningar.

Onsdag 2 april, fabriken på Gimonäs

program

8.00 Morgonfika och mingel
9.00 Initiering –Samskapande idéverkstad
12.00 Lunch
13.30 Fördjupning – Samskapande ideverkstad
16.00 Presentationer av konceptförslag samt summering av dagen
18.00 Middag och utvecklande samtal med innovationspanelen Carl -Johan Orre, processledare Karin Danielsson Öberg, processledare 070-799 55 00, cjorre@informatik.umu.se kdson@informatik.umu.se

Tomas Gustafsson, projektledare 090-785 98 95, 070-514 66 47, tomas.gustafsson@regionvasterbotten.se

Anmäl dig senast 28 mars genom att klicka här