Intensivvårdsavdelningen i Umeå diplomeras för fotodagböcker

Landstingsdirektör Jonas Rastad har tillsammans med Innovationssluss Västerbotten delat ut diplom till Intensivvårdsavdelningen (IVA) vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå för sitt kreativa och viktiga arbete med fotodagböcker till patienter.

IVA har jobbat med fotodagböcker sedan 2001 och gör mellan 120 till 180 personliga fotodagböcker årligen. Det som till en början var ett projekt är i dag permanent och ingår i personalens dagliga rutiner.

– Det unika med våra fotodagböcker, jämfört med andra sjukhus, är att vi gör dem väldigt personliga med bilder och sammanfattande läge av patienten under hela sjukdomstiden. Vi beskriver kort vilken olycka de varit med om och både anhöriga och personal kan skriva i den. Patienterna har sällan själva några minnen från sjukdomstiden, säger Sonja Nordin, undersköterska på IVA och en av de drivande bakom fotodagsboksprojektet.

När patienterna skrivs ut från avdelningen får de med sig fotodagboken som bara finns i ett exemplar detta för att minska risken för spridning.

– Ofta har fotodagboken en terapeutisk effekt på patienten. När de ser bilder av sig själv så får de en större förståelse för varför det ibland kan vara kämpigt i vardagen om de till exempel har varit med om en större olycka. Överlever inte patienten så kan boken vara ett bra verktyg för de efterlevandes sorgearbete, berättar Monika Lindström, undersköterska på IVA.

Ökad patientkontakt
– Tidigare fick vi sällan veta hur det gick efteråt för patienten. Nu återkommer de gärna och tackar. Det ger en bra känsla hos personalen som får göra ett bra avslut med både patienter och anhöriga. De flesta i personalen förstår nyttan med fotodagböckerna i dag, berättar Monika Lindström.

Intensivvårdsavdelningen vid Norrlands universitetssjukhus har 90 anställda och 12 akuta vårdplatser med upptagningsområde från Sundsvall i söder till Kiruna i norr.

Innovationssluss Västerbotten diplomerar Intensivvårdsavdelningen för sitt mångåriga engagemang med fotodagböckerna och dess personalutvecklande effekt.

– Vi vill dessutom särskilt lyfta avdelningen för att de är en inspiration för andra som vill göra skillnad i vården, säger Pernilla Abrahamsson, projektledare för Innovationssluss Västerbotten.

Text och foto: Ingela Hjulfors Berg

Bildtext: Undersköterskorna Monika Lindström och Sonja Nordin vid IVA på Norrlands universitetssjukhus i Umeå mottog Innovationssluss Västerbottens diplom för personalens kreativa arbete med fotodagböcker av landstingsdirektör Jonas Rastad.

För mer information:

Pernilla Abrahamsson, projektledare Innovationssluss Västerbotten
Mobil: 072-735 70 60
pernilla.abrahamsson@regionvasterbotten.se 

Sonja Nordin, undersköterska
IVA Norrlands universitetssjukhus
Mobil:070-573 43 63
sonja.nordin@vll.se

Monika Lindström, undersköterska
IVA Norrlands universitetssjukhus
Mobil: 070-277 21 83
monika.e.lindstrom@vll.se

Pressinformation:

Ingela Hjulfors Berg,  Kommunikatör
Innovationssluss Västerbotten, Umeå
Mobil: 070-231 93 22
ingela.hjulforsberg@regionvasterbotten.se