Nästan 50 nya idéer kom in vid idédagarna i Lycksele och Skellefteå

47 idéer fick Innovationssluss Västerbotten in efter idédagarna på Lycksele lasarett och Skellefteå lasarett i maj, 20 respektive 27 idéer på förbättringar eller produkter som kan hjälpa inom vård och omsorg.

De produkt- tjänsteinnovationer som har kommit in kommer Innovationssluss Västerbotten att arbeta vidare med under hösten. De idéer om verksamhetsförbättring och förslag till förbättringar som har kommit in presenteras senare för de berörda avdelningscheferna och verksamhetscheferna.

– Sitter någon på en idé för vård och omsorg, tveka inte att kontakta oss, säger innovationsrådgivare Linus Brunnström.