Presentationsfilmer från Idéverkstad 2 april

Hälso- och sjukvårdssektorn står mitt i ett omfattande teknikskifte, men hur hanterar vi de nya förväntningar och möjligheter som dagens teknik erbjuder? Det var utgångspunkten i Region Västerbottens andra Idéverkstad för året, som arrangerades tisdag 2 april. Ytterligare en kreativ heldag som ingår i länets utvecklingsprocess Innovationsloopen och förbereder idéer till den stora kraftsamlingen i juni, Mötesplats Lycksele.

Här kan du lyssna vilka idéer som de åtta olika arbetsgrupperna kom fram till:

Grupp #1 – Individanpassade vårdmöten

Grupp #2- Taljournalen

Grupp #3- Privat vårdguide

Grupp #4- Hälsostödsappen

Grupp #5- Mitt hälsoläge

Grupp #6- Dina hälsotjänster

Grupp #7 – Digitaliserad samornad individuell plan

Grupp #8- Familjespelet

Läs  mer på www.motesplatslycksele.se