Slumpa fram en invånarprofil!

Vilka behov har Agnes 35, ensamstående 2 barnsmor i glesbygd med en kronisk ledsjukdom? Eller vad tycker Holger 75, gift och stadsbo, aktiv pensionär med diabetes om din smarta digitala lösning? Nu kan Ni som verksamhet eller företag inom vård & omsorg få hjälp av en smart kortlek att slumpa fram olika invånarprofiler. 

Hösten 2016 hölls en öppen innovationsverkstad på The Great Northern, Skellefteå. Där fick företag, vårdpersonal, patientföreningar och medborgare diskutera framtidens vård i Skellefteå. En av utmaningarna som lyftes fram var svårigheten för vårdpersonal och företag att förstå och förhålla sig medborgarnas olika förutsättningar. 

Genom efterföljande intervjuer, workshops, prototyputveckling och test tillsammans med olika intressenter utvecklades den smarta kortleken Invånarprofiler. 

Med hjälp av kortleken kan du ta fram ett antal invånarprofiler som du tillsammans med andra kan diskutera kring. Ett samtal som leder till nya idéer och att få nya perspektiv på andras behov. Den hjälper dig att röra dig bortanför personas och tydligt definierade användargrupper. Det gör att både behovsanalysen och lösningen blir mer inkluderande och tillgänglig för fler.

Skulle du och dina kollegor ha nytta av kortleken? Motivera varför och bli en av de som får ett gratis ex. De kommer sedan att säljas till självkostnadspris.

Smarta kortleken Invånarprofiler
First

Kortleken har tagits fram av Informatik inom samverkansprojektet innovation + med finansiering från Europeiska Regionala utvecklingsfonden, Region Västerbotten, Umeå Universitet, Skellefteå kommun, Lycksele kommun och Umeå kommun. 

Kontakt; Sara.h.Nilsson@regionvasterbotten.se