Stöd, pepp och kontakter var Guld!

Redan när Hans Hedberg undervisade blivande narkossköterskor utvecklade han en pedagogisk modell för simulering – alltså att öva viktiga tekniker på dockor, istället för på patienter.
  Idag driver han företaget Onsitus tillsammans med Pär Suneson.

Hans hade arbetat som narkossköterska i närmare tio år när han fick ett vikariat på universitetet för att utbilda blivande narkossköterskor 2003.

– I samma veva skrev jag en magisteruppsats om sjuksköterskor i högteknologisk arbetsmiljö, berättar han. Det var så jag kom på idén med att använda simulering som pedagogiskt verktyg.

Efter två år som adjunkt gick han tillbaka jobbet som narkossköterska och bad verksamhetschefen att få använda sin erfarenhet av simuleringar för att träna vårdteam. Och det fick han.

Flyget som förebild

– Vi i vården pratar lite för lite om det som inte får hända – men som tyvärr ändå gör det ibland, menar Hans. Inom flyget är de tvärtom. De arbetar ständigt med ”värsta tänkbara situation” och deras metod Crew resource management var en viktig pusselbit för mig.

Så Hans började hålla övningar och snart byggde landstinget ett särskilt Kliniskt träningscentra på sjukhuset, där övningarna kunde hållas i specialanpassade lokaler.

– Men så småningom kände vi att det var något som saknades, förklarar han. Många av de viktigaste reflektionerna och idéerna kommer nämligen bara om de som övar är i en verklig miljö.

Verkliga övningar visar riskerna

– När vi istället arrangerade en olycksplats ute, i verkligheten, för att testa hela kedjan från olycka till sjukhussäng, upptäckte vi fler fel och brister i systemet – ibland så ”enkla” saker som att kommunikationsradion inte fungerade eller att flera grupper inte kunde hantera en utrustning, minns Hans.

Därmed föddes tanken på att koppla ihop övningarna med en riskanalys. Ett av de första uppdragen gällde nya operationssalar för akuta kejsarsnitt som skulle byggas på Norrlands universitetssjukhus – där Hans fick uppdraget att titta på hela ”flödet”, intervju alla berörda och koppla ihop det med en riskanalys.

Innovationsslussen var guld

Men 2011 tog det stopp. Hans ville utveckla metoden ytterligare, men landstinget hade inga pengar.

– Då såg jag plötsligt Innovationsslussen dörr i ”Dallashuset”. Jag hade ju gått förbi där så många gånger, men inte förstått att jag kunde ha nytta av dem, berättar han.

På Innovationsslussen mötte han Pernilla och fick genaste bra kontakt.

– Hon var Guld! Så mycket stöd och pepp hon har gett – för att inte tala om alla kunniga personer som hon kopplade ihop mig med, säger han med eftertryck.

Hans fick göra en s k pitch, alltså en mycket kort, säljande presentation för en grupp som kan bedöma hans idé.

– Oj, så nervös jag var. Det var precis som på Draknästet på tv, säger han och skrattar åt minnet.

Men ”drakarna” såg att idén var bra och så småningom fick Hans tjänstledig i tre månader med lön för att utveckla idén. Efter det kom också kollegan Pär Suneson in i bilden.

Onsitus är på plats

Idag driver Hans och Pär företaget Onsitus, som betyder ”på plats”. Det är nämligen precis det de är. De observerar, filmar och analyserar en arbetsplats eller en viss situation och gör en riskanalys.

Sedan iscensätter de övningar för personalen, för att de ska lära sig att själva kunna se och minimera riskerna.

Samspelet människa–teknik–organisation

Sedan några år tillbaka finns dock deras största kunder inom byggbranschen och industrin. Det var efter ett möte på Uminova innovation som NCC bad dem utveckla en övningsmodell för handlingsberedskap för arbetsplatsolyckor.

Från vården till byggbranschen kan ju se ut som ett långt steg. Men enligt Hans är samspelet mellan människa, teknik och organisation mycket lika, oavsett vilken bransch det är. Däremot krävs förstås göra en ordentlig research för att anpassa metoden till varje kund och bransch.

– Vi har också flera uppdrag från Sveriges byggindustrier. Säkerhet och riskanalyser är en toppfråga för alla företagsledningar i byggbranschen idag. De har en vision som vi kan stå för och tillsammans kan vi utveckla lärandet – och skapa säkrare arbetsplatser, avslutar Hans.

Läs mer på www.onsitus.se