Stresstest i vården vann Innovationspriset

Pär Suneson och Hans Hedberg, Medicinskt team och säkerhetsträning AB, vann årets innovationspris 2013 i vård och omsorg i Västerbotten för sin metod med att göra stresstester samt stödja händelse- och riskanalyser i sjukvården. De fick totalt 154 röster i Innovationssluss Västerbottens nomineringstävling på Facebook.

– Vi är jätteglada för att så många röstade på vår idé och för att vi får ta emot det första innovationspriset i Västerbotten. Tack vare Innovationssluss Västerbotten så har vi fått tid och möjlighet att satsa på vårt företag fullt ut. Det gav oss en spark i rätt riktning, säger Hans Hedberg, Medicinskt team och säkerhetsträning AB.

Hans Hedberg och Pär Suneson är båda utbildade narkossköterskor och har i många år arbetat med utbildning och träning av personal inom landstinget när de för två år sedan startade sitt företag Medicinskt team och säkerhetsträning AB i Umeå.

– Vi har utvecklat en metod med stresstester för att stödja sjukvården i deras egen kontroll. Testanalys är vår främsta nisch. Patientsimulatorer används i hela världen men att använda dem som testanalys i sjukvården, det är inte lika vanligt. Vi fokuserar på utvärderingsdelen mer än på utbildning, säger Hans Hedberg, Medicinskt team och säkerhetsträning AB.

Upptäcka felkällor i tid
Tanken med deras metod är att personal ska få en fördjupad förståelse av en händelse eller riskanalys och upptäcka felkällorsom på sikt ger säkrare vård för alla.

– Vårdteam kanske inte känner till vilka behandlingsriktlinjer som gäller och det kan till exempel vara svårt att hanteramedicinsk utrustning. Det är då viktigt att problemen återkopplas tillbaka till organisationen, genom e-lärande eller workshops, så att alla från ledningsnivå till medarbetare lär sig var problem kan uppstå. Vi utgår från ett organisatoriskt lärande även benämnt double-loop-learning. Vi tar inte över utbildningsinsatserna av sjukvården utan vi stödjer dem genom verktyg till behovsanalys, där verksamheten kan inrikta sin interna utbildning där behoven finns.

Även byggindustrin har visat intresse för metoden, för att få bättre handlingsberedskap vid olyckor.

– Det är mycket glädjande att Pär Suneson och Hans Hedberg vann vår nomineringstävling av totalt fyra innovationer på Facebook. De brinner verkligen för sin idé och har kommit väldigt långt med sitt företag på kort tid, säger Pernilla Abrahamsson, projektledare Innovationsluss Västerbotten.

Innovationspriset 2013
Innovationspriset 2013 i vård och omsorg ger vinnarna 10 000 kronor att användas till valfri yrkesmässa inom deras branschområde. Priset delas ut officiellt på Region Västerbottens arrangemang Mötesplats Lycksele 12-13 juni. www.motesplatslycksele.se

Fakta Innovationssluss Västerbotten: Innovationssluss Västerbotten vänder sig till idébärare inom hälsa, vård och omsorg. Du som jobbar inom Västerbottens läns landsting, Umeå kommun eller Skellefteå kommun har möjlighet att upp till 15 veckor utveckla din idé med bibehållen lön. Projektet är även kontaktnod för företag som vill testa sina produkter och underlätta introduktionen av innovationer i vården. Finansiärer till projektet är Region Västerbotten, Vinnova, Västerbottens läns landsting, Umeå kommun och Skellefteå kommun. www.innovationssluss.se

Kontakt Innovationssluss Västerbotten och Norr:

Pernilla Abrahamsson, Projektledare Innovationssluss Västerbotten, PhD
Mobil: 072-735 70 60
pernilla.abrahamsson@regionvasterbotten.se

Tomas Gustafsson, Projektledare näringsliv, Innovationssluss Norr,
Mobil: 070-514 66 47
tomas.gustafsson@regionvasterbotten.se

Hans Hedberg, verksamhetsanvarig, Medicinskt team och säkerhetsträning AB, MTST
Mobil: 070-660 16 07
hans.hedberg@mtst.se

Pressinformation:

Ingela Hjulfors Berg, kommunikatör, Region Västerbotten
Mobil: 070-231 93 22
ingela.hjulforsberg@regionvasterbotten.se

Foto: Gösta Wendelius

parhans_webb_staende