Studiebesök på Storbrittaniens största hälso-och sjukvårdsmässa

– Jag  var rädd för att vi skulle ligga långt bakom England, men efter att ha varit  här ser jag att vi i norra Sverige exempelvis är väldigt duktiga inom folkhälsoområdet. Det säger Robert Winroth, landstingsråd i Västerbottens läns landsting, (MP) som i  veckan gjorde en studieresa till Storbrittaniens största Hälso- och sjukvårdsmässa i  Manchester tillsammans med Innovationssluss Norr och Västerbotten.

Robert Winroth

Robert Winroth, landstingsråd för Miljöpartiet, Västerbottens Läns Landsting

Health and  Care Innovation Expo 2014 som hölls i Manchester innehåller som brukligt en rad föreläsningar och utställare. Robert Winroth     inspirerades särskilt av att  mässan var fylld av olika konkreta tekniklösningar samtidigt som en rad små och  större föreläsningar integrerade med utställarna i montrarna. Studieresan ger  möjligheterna till jämförelser mellan länderna trots att den framförallt visar på en nationell nivå och att norra Sverige i det perspektivet kan kännas litet  i jämförelse.

– Litenheten kan i det här sammanhanget vara en styrka, säger Robert Winroth. NHS har inte regional koppling som
vi, de har en stel organisation. Vi har mycket större förutsättningar att  integrera näringslivet och industrin med vår verksamhet – även om vi själva  ibland tycker att vi har långa beslutsvägar.

– Jag  märker att vi i norr är väldigt duktiga på flera områden bl.a folkhälsa. Här  finns en enorm potential för innovationer. Vi skulle verkligen kunna profilera  hela norra Sverige och bli ledande i hela världen inom till exempel medtech och  cleantech. Vi har möjligheter att öppna hela landstingets infrastruktur som en  testbädd för dem. Han imponeras  också av att så många människor är engagerade inom innovationsfrågor.

Vanligt att använda sociala medier i sjukvården

–  Det  är den enorma styrka de har här. Och det märks också på Expot som visar sådan bredd i verktyg, processer och innovationskultur. Som exempel beskriver han hur data från twitterflöden visualiserades i mässhallen.

– Inte minst imponeras jag av att det är så oerhört vanligt att twittra, att så många delar  med sig av kunskap och åsikter och att så många olika kategorier av människor  deltar i twitterdebatterna.

Håkan Larsson porträtt

Håkan Larsson, primärvårdschef Västerbottens Läns Landsting. Foto: Eivor Bryngelsson

Robert Winroth får medhåll av Håkan Larsson, primärvårdschef vid Västerbottens läns landsting, som ägnade en del av  tiden till att just studera hur sociala medier används för omvärldsbevakning.

–  Jag är enormt imponerad av hur de visar på ett enkelt sätt får fram statistik, hur  många är positiva, hur många är negativa, vilka åsikter som diskuteras mest osv.  Om vi använde det hos oss skulle vi snabbt kunna scanna av vad som sägs på  sociala medier om ett visst område, sjukhus eller ort och på så sätt kunna  besvara, delta och bemöta olika beslut eller förslag med fakta.
– Jag ser att de genomgående är bättre på att omvärldsspana och hålla sig informerade  om vad medborgare och personal tycker.

Han  skulle gärna vilja ta med sig konceptet med “The change day” till Västerbotten. I den kampanjen sätter man sig en dag om året lyssnar in vad var och en kan  göra för konkreta förändringar. Därefter gör man en överenskommelse att sätta  igång med förändringen omedelbart.

–  Jag  tror verkligen att en sådan dag kan leda till förändringar på en konkret nivå,  säger Håkan Larsson, som lärt sig mycket av deras sätt att använda sociala medier. Att de till exempel använda twitter i det dagliga arbetet är betydligt mer utbrett.
– Det verkar som att både patienter och personal använder medierna som dagböcker  som de senare kan gå tillbaka till och till exempel följa hela processen från  insjuknande till tillfrisknande.

Resultat som ekonomiskt styrmedel

Håkan Larsson imponerades också av QOF (quality and outcomes framework) där kvalitet och medicinska resultat gemensamma  för hela Storbrittanien, och som tagits fram under ledning av NICE,  enkelt kan följas upp på varje Hälsocentral. Resultaten kan även användas som  ekonomiska styrmedel.

–   Når man inte vissa medicinska resultat  får man inga pengar… Vi har en bra bit kvar innan vi kan ta ut  medicinska resultat på det sättet hos oss, säger han. Det är en styrka hos dem  att de har nationella mål och att det inte är som hos oss där varje  landsting snickrar ihop sina egna mål.

Expo 2014 är Storbritanniens största hälso- och sjukvårdsmässa. Syftet är att inspirera deltagarna till att göra positiva förändringar i vardagen  bland annat genom att lära av varandra och nätverka.

Håkan Larsson Porträtt

Håkan Larsson, i samspråk med utställare under mässan. Foto: Eivor Bryngelson

Paus i mässhallen

Mässan hålls i den ombyggda järnvägscentralen mitt centrala i Manchester. Robert Winroth, Linus Brunnström, Helen Baxter, Tomas Gustafsson och Lisa Lundgren deltagare från Norrbotten och Västerbotten. Arrangörerna har lyckats ta vara på den gamla byggnaden och skapat en luftig och samtidigt intensivt kryllande utställningsyta. Överallt pågår samtal, information och diskussioner.Många montrar tycks ha egna storbildsskärmar där talarna når sin publik med riktade högtalare. Trots ett väldigt sorl i den stora byggnaden lyckas man höra varje enskild talare från minsta monter till de stora hörsalarna, Community scenen där de senaste rönen från hälso- och sjukvårdssystemet presenterades och
Vardagsrumsscenen där frågor om det som händer i Storbritannien just nu diskuterades. Foto: Eivor Bryngelson

 

Lisa pledgar

Lisa Lundgren, projektledare Innovationssluss Norr, skriver på anslagstavlan för “Change Day”.

The Change Day- förbättra vården för människor

Under den första dagen lanserade NHS (National Health Services) i sin innehållsrika monter, för andra  året i rad “The Change day”. En dag där personalen enskilt, i grupp, eller som  hel organisation, bestämmer sig för och lovar att – i stort och smått –  förbättra vården för människor.  Den inspirerande montern födde också tankar hos den svenska delegationen som gjorde en egen “pledge” där Lisa Lundgren, projektledare för Innovationssluss Norr,  klistrade upp följande  på tavlan. “På varje mottagning / vårdavdelning och hälsocentral  skulle även vi i Sverige kunna ha en dag då  en anslagstavla används till att personalen på en del av tavlan kan skriva vad  de lovar att förbättra och på den andra delen av tavlan skriver patienterna vilka önskemål om förbättringar de har.”

Lisa, Eva, Helen Baxter

Change Day är en symbol för hur all personal, oavsett roll, kan göra en skillnad och hur varje “pledge” kan göra skillnad för varje patient, säger Helen Baxter, som jobbat med flera olika innovationsprojekt inom NHS och som också talat Luleå vid Innovationssluss Norrs nationella konferens om innovationer. I foldern som hon visar för Eva Sjölund och Lisa Lundgren, redovisas resultatet från i fjol.

Första året lämnades 189 000 on-line-löften om förbättringar in. Då gav högsta chefen för NHS,  sir David Nicholson löfte om att föra samman människor i hela landet som jobbar  för att förbättra funktioner för dem som använder rullstolar.

I Camp Expo fanns tre stora  uppblåsbara iglos där deltagarna satte agendan och där det var tillåtet att berätta om lyckade och  misslyckade satsningar och ta  möjligheten att fråga andra hur de gjort för att lyckas.

Något förvånande för den svenska delegationen är det omåttligt  flitiga twittrandet. I den digitala zonen kunde alla deltagare följa allt som  twittras, bloggas och facebookas om NHS under dessa två dagar. Från 650  miljoner källor (!) skapades en bild av vilka frågor som är intressanta, vilka deltagarna i de sociala medierna är, och naturligtvis  lades trådar upp IRL dvs i realtid.

Kate Granger

Dr Kate Granger “hello my name is” är en av dem som twittrar för ett bättre bemötande gentemot patienter. Hon är själv döende i cancer, men kom till mässan för att berätta om hur viktigt bemötandet är bland de svårast sjuka patienterna.

 

En sån enkel sak som att all personal som de möter presenterar sig med förnamn gör att patienten upplever en  stor skillnad i människovärde. Idag har  Dr Kate Granger 20 000 följare på sitt  Twitterkonto. Hennes kampanj har blivit så framgångsrik att två årliga priser för  bra bemötande inom vården ska delas ut. I år kunde hon själv vara med och dela  ut de första priserna. #hellomynameis

Richard Sawyer

Richard Sawyer

Förutom deltagande i Health and Care Innovation Expo 2014 ordnades också en seminariedag där deltagarna från Norrbotten och Västerbotten fick en fördjupad information om olika projekt som just nu pågår runt om i Storbritannien.

Richard  Sawyer, dr pratade om  Förbättringar av radiologi och service genom benchmarking. Genom att mäta hur personalen upplever tidsåtgången för en bildbearbetning med den verkliga tiden, hittas var de stora tidsvinsterna kan göras. Samtidigt har de konstaterat att radiologerna som läser röntgenbilder har svårt att engagera sig i patienterna. Lösningen blev att förse journalerina med fotografier på patienterna vilket inneburit  att de som går igenom röntgenbilderna bryr sig mer och känner mer engagemang för  patienten vilket i sin tur lett till noggrannare undersökningar.

Helen Baxter Colin Callow

Helen Baxter med Colin Callow som jobbar medkartläggning, bedömning och utveckling av innovativ vårdteknik inom NHS, National Innovation Centre.

Colin Callow utvecklar partnerskap  med näringslivet för att ta vara på  patienterfarenheter, bli effektivare och för att förbättra kliniska  resultat. Idag deltar 15 olika organisationer. Det nationella  innovationscentret har under året gått från nationell till regional nivå. De  träffas en gång i månaden i “networks of networks”.

Colin Callow  berättade om flera olika projekt:  Horizon Scanning Centre. Syftar till scanna av omvärlden och ge information
till viktiga hälsopolitiska beslutsfattare  inom NHS om exempelvis nya medicinska metoder.

Identify  and Validating Unmet Needs, Mimit, är en del av Manchesters universitet som ska länka ihop
hälsovård med medicin och innovationsteknologi inom näringslivet.

Funding for innovation. NIC har möjligheter att tillsammans med företag gå in med pengar
i utvecklingsfasen innan en produkt blir kommersialiserad. Det kan gälla olika
identifierade problem där de kan gå in proaktivt för att komma fram till
lösningar. Till exempel när det gäller:

3D Fusion Ultrasound där  de samarbetade med ett företag och får fram tre-dimensionella bilder, en  innovation i frontlinjen istället för MRI och CT scanning.

Patient Carry Chair – En ny typ av vagn som lättare förflyttar patienter i och ur  ambulans.

Paediatric transport Chair – Fick priset för “Design of the year”. Skapades  genom samarbete med rullstolsburna ungdomar som fick uppgiften  “Det här behöver jag, skapa den!” vilket i  sin tur lett till ett rörligare och mer flexibelt liv.

Flote –  En tillsats till operationsbordet som underlättar och minskar behovet av personal vid en höftoperation. Samtidigt snabbar den upp processen så att patienten snabbare kommer upp på benen igen.

http://www.innovationconnect.co.uk

www.ourwork.nic.nhs.uk

Julie Wells

Julie Wells


Julie Wells har under lång tid jobbat inom NHS och har under de senaste åren inriktat sig på The Macmillan Values based Standard som vill förändra och patienters och familjers erfarenheter av vården genom att ta vara på patientens och personalens erfarenhet.Till exempel att personalen respekterar och skyddar patientens värdighet. “Varje ögonblick  är viktigt” i relationen mellan personal och deras vårdare.
Standarden har utvecklats för cancervård, men kan tillämpas för att förbättra upplevelsen av alla patienter. Under 2012/13 testade vi  genomförandet av regelverket i ett antal inställningar akut-och primärvård.

– Det är så lätt att energin går åt till att göra planer istället för att göra aktiviteter, säger Julie Welles när hon beskriver metoden som sker genom “Plan, do, study, Act!”

De jobbar i tre olika faser:
– Upptäcka vad som verkligen pågår
– Vilka innovationer som skulle kunna lösa problemen
– Förbättra, mäta, hålla och sprida förbättringarna

I Storbritannien deltar 18 olika organisationer i arbetet.

– Vi ger dem verktyg att  själva upptäcka vad det är som inte fungerar så bra. Patienten filmar sig  själva och beskriver hur de upplever situationer. Patienterna leder också vissa  delar av arbetet t ex att ta fram metoder för hur vi supportar patienterna föret  och efter en operation, vad som kommer att hända före och efter, hur kommer jag att se ut, vad kan jag äta, berätta om oro och skräck, informerar deras  anhöriga osv

– Den stora utmaningen är  att få personalen att kliva ur sin expertroll och lyssna på vad patienten också
tycker om vad som är bäst för hen.

– Det här är inget som  sker över dagen, vi räknar med att det tar 5-10 år att ändra kulturen. Men vi  tror att om vi koncentrerar oss på patientupplevelserna som kommer  förändringarna att ske snabbare.

Peter Tomond och Karl Milner

Dr Peter Thomond and Karl Milner talade om The Power of the Crowd, dvs Crowdsourcing där det gäller att få in och ta vara på mångas synpunkter via internet. Målet är att lösa utmaningar och att få förståelse och förändra beteenden hos personal, kunder, intressenter, leverantörer och experter.

Även här använder de sig väldigt tydligt av patienternas och personalens  erfarenheter i förändringsarbetet. De drog ett exempel på hur de arbetade med  att få förståelse för  värdegrunden för the Leeds Teaching Hospitals  som kom att kallas för The Leeds Way. Två  gigantiska organisationer slogs ihop för tio år sedan och sedan dess har

ledningen försökt men misslyckats gång på gång att få ihop de olika  organisationerna till en enhet som jobbar för gemensamma attityder, gemensam kultur och värdegrund.

För att nå engagemang användes crowdsourcing som ett sätt att gräva under ytan.

– Tricket är att “Pick  our brains as much as we pick yours” säger Peter Thomond.

De  samlade 500 personer med tanken att:
-Ju  fler vi engagerar från början, ju fler bra idéer kommer fram eftersom hälften av alla goda idéer ligger hos den -tysta majoriteten (80% av de berörda) som normalt sett inte bidrar
-Få ner kostnaderna
-Komma  igång snabbare med konkreta åtgärder

Att använda internet innebar att frågorna och utmaningarna sågs av alla och alla  kunde delta, diskutera och dela sina idéer och de kunde också prioritera mellan  dem. Inom tre veckor 1 100 personer hade lämnat sina synpunkter.

I samband med att de drog igång sitt projekt började en ny chef, som skrev ett personligt undertecknat brev hem till alla 15 000 anställda där de  uppmanades att skriva ner tre bra saker med arbetet och arbetsplatsen och tre saker
som kan ändras imorgon. De tre viktigaste sakerna blev: Engagemang/empowerment,  resurser i form av personal och medel samt ledarskap.

Efter ytterligare arbete och nya frågeställningar hade, i början av december i  fjol, ett par tusen anställda kommit med 25 000 olika lösningsorienterade idéer, kommentarer och röster om hur de ska kunna öka sin tillfredsställelse på
jobbet. Vilket i sin tur resulterade i en gemensam värdegrund som nu ska  implementeras. Bland annat handlar det om att jobba patientcentrerat,
samarbetsvilligt, ansvarsfullt och med eget ansvar. Under den närmaste tiden  ska var och en tillfrågas om hur de under den närmaste femårsperioden ska bidra  till den här överenskommelsen.

– Det är ett lyckat försök och redan under de här sex månader ser vi klara förbättringar. Många uttrycker det som att det är första gången de har fått sin röst hörd.

Hela delegationen

Hela delegationen från Norrbotten och Västerbotten lärde sig dessutom ett nytt uttryck: “JDI” Just do it! Eller som vi säger i Sverige: PPR pang på rödbetan.

Ovant för den svenska delegationen var att ett företag visade att man kunde förbättra servicen i ett område genom att – i samband med patientenkäter – koppla ihop befolkningsregister, arbetslöshet, etnicitet mm för de olika områdena. En sammankoppling som inte skulle tillåtas i Sverige.

Trots Jamie Olivers strävan att få Storbritannien att äta bättre så var lunchutbudet på mässan klent, Tex erbjöds chipspåsar, riskakor, “bars”, läskedrycker, kaffe eller te, frukt.

Läs mer om Expo 204 här  http://www.healthcareinnovationexpo.com/index.asp

Text och foto: Eivor Bryngelson