Tillväxtverket utlyser medel till arbetsintegrerande sociala företag

Via Tillväxtverket går det just nu att söka medel för utveckling av arbetsintegrerande sociala företag samt för utveckling och kommersialisering/spridning av sociala innovationer. Projektanordnare som beviljades förstudier i utlysningen hösten 2011 kan i denna ansökningsomgång ansöka om medel till genomförande. Sista ansökningsdag är den 31 oktober.

Syftet med utlysningen är att stärka nya och befintliga arbetsintegrerande sociala företags affärsutveckling och hållbarhet och att stimulera utvecklingen av sociala innovationer som kan förväntas spridas till andra områden (geografiskt eller verksamhet) och/eller aktörer.

Med arbetsintegrerande sociala företag avser Tillväxtverket företag som driver näringsverksamhet…

…med övergripande ändamål att integrera människor som har stora svårigheter att få och/eller behålla ett arbete, i arbetsliv och samhälle, som skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl dokumenterat sätt,
…som i huvudsak återinvesterar sina vinster i de egna eller liknande verksamheter,
…företag som är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet

Med social innovation avser Tillväxtverket idéer och/eller metoder som avser att lösa ett samhälleligt problem eller behov på ett nytt sätt, som kan omsättas till t ex företagande eller en produkt/ tjänst och som kan spridas och användas inom fler områden och av andra aktörer (företag, föreningar, offentlig sektor med flera). Vidare beskrivning finns på Tillväxtverkets Hemsida.

Läs hela artikeln på webbplatsen Mötesplats social innovation.