Unikt fribrev till VLL-anställda

Västerbottens Läns Landsting och Innovationssluss Västerbotten har tillsammans med Uminova Innovation utarbetat ett unikt fribrev som ger landstingsanställda rätten att äga sin egen idé. Det är det första avtalet i norra Sverige och det andra i Sverige.

I snart tre år har Innovationssluss Västerbotten och Västerbottens Läns Landsting (VLL) arbetat tillsammans med Uminova Innovation att ta fram ett fribrev där VLL avsäger sig rätten till den landstingsanställdes idé.

– Vi vill lyfta personalen som kunskapsbärare och utvecklare av framtidens produkter inom hälsa, sjukvård och omsorg. Att ge personalen rätten till sina egna idéer är ett steg i den riktningen, säger Mats Lindqvist, tillförordnad landstingsdirektör vid VLL.

Fribrevet för anställdas uppfinningar i VLL är det första i norra Sverige och det andra i Sverige. Uppsala läns landsting har ett liknande avtal med sina anställda.

– Det är absolut viktigt att omsätta innovationer till förbättringar av sjukvården. Att ge personalen fribrev för sina uppfinningar är i slutändan en vinst för sjukvården, säger Peter Olofsson, (S), landstingsstyrelsens ordförande i VLL. 

Julklapp till landstingsanställda
– Det här är en julklapp till alla landstingsanställda i Västerbotten som vill förverkliga sina idéer. Det här stärker verkligen innovationskraften i länet och kommer att på sikt uppmuntra fler att göra verklighet av sina idéer, säger Anna Pettersson, regiondirektör för Region Västerbotten.

Pernilla Abrahamsson, innovatör och projektledare för Innovationssluss Västerbotten, är den första att få fribrev från VLL för sin uppfinning Surface MD. Det är en mikrolyskateter som mäter glukos-och laktatkoncentration på ytan av ett organ utan att sticka in en kateter i vävnaden.  Hon har jobbat med sin produkt deltid i eget företag sedan 2011.

– För mig är det viktigt att ha ett fribrev från Västerbottens Läns Landsting när jag söker finansiering till vidareutveckling av produkten. Det måste vara tydligt att jag äger min egen produkt, vilket jag har nu, säger Pernilla Abrahamsson. Hon var tidigare anställd som labbingenjör på OP-centrum vid Norrlands Universitetssjukhus.

Bildtext: Idel glada miner när innovatören Pernilla Abrahamsson undertecknade det allra första fribrevet för landstingsanställdas uppfinningar. Fr.v. Mats Lindqvist, tf landstingsdirektör, Peter Olofsson, landstingsråd, Pernilla Abramhamsson, innovatör och Tomas Gustafsson, projektledare näringsliv för Innovationssluss Norr. Foto: Ingela Hjulfors Berg