Vem vinner årets innovationspris i vård och omsorg i Västerbotten

Rösta fram årets vinnare av Innovationspriset.

Återigen delar Innovationssluss Västerbotten ut Innovationspriset till en person eller grupp inom Västerbottens läns landsting som med sin idé kan göra skillnad och underlätta vårdens vardag.

Fyra innovationer har nominerats och nu vill Innovationssluss Västerbotten ha hjälp att kora en vinnare. Från och med den 26 april finns det möjlighet att lägga en röst på det bidrag man tycker är bäst. Rösten ska vara inskickad senast den 8 maj kl 24.00 och priset till vinnaren delas ut 1 juni i samband med Mötesplats Lycksele.

Rösta på innovationspriset här: http://goo.gl/forms/QXB8fPmEbs

De fyra nominerade, som alla har kommit med innovativa idéer som kan göra skillnad i vård och omsorg är:

Britt-Marie Lundmark

Britt-Marie Lundmarks innovation är en indikator som snabbt och enkelt sätt kan visa om det finns kiss i en blöja. Vid sjukdomstillstånd där det finns risk för uttorkning är det viktigt att barn kissar. Föräldrarna kan känna sig trygga och avvakta i hemmiljö ned stöd och råd från 1177 Vårdguiden eller www.1177.se. Detta innebär att familjen slipper sjukresor och att akutbesöken blir färre. Britt-Marie arbetar som sjuksköterska på 1177 Vårdguiden.

 

Christer Wiklund Webb

Christer Viklunds innovation är en visualisering av datamängder i befintliga journalsystem i form av en hälsoavatar. Innovationen ger tidsbesparing, ökad patientsäkerhet och hjälper läkare och patienter att kommunicera bättre när de möts genom att visualisera patienthälsan. Christer arbetar som distriktsläkare på Burträsk hälsocentral.

 

Roger Karlsson

Roger Karlssons innovation är ett annat sätt att ta prover på t ex stickrädda barn. Att ta blodprov på barn orsakar alltid oro och smärta, det tar tid och barnen blir spända. Med innovationen behöver man inte sticka barnet men ändå få provsvar, vilket underlättar för föräldrar, vårdpersonal och patienter. Roger arbetar som professor emeritus inom allmänmedicin.

 

Bernt Lindahl

Bernt Lindahls innovation är ett webbaserat program som stödjer individer att utveckla och behålla hälsosamma levnadsvanor. Det bygger på beteendeförändringsteori och klinisk kunskap och är speciellt utvecklat för hälso- och sjukvården och kan med fördel användas i gruppbehandling. Studier visar att livsstilsförändring kan halvera risken för diabetes hos personer med hög risk att få sjukdomen. Bernt arbetar som överläkare på beteendemedicin.