Vetenskap du kan använda– om ledarskap, beslutsfattande och organisationskultur 10 april i Umeå

Med ”Vetenskap du kan använda” (VDKA) vill Innovationssluss Västerbotten tillsammans med Ledarskapscentrum erbjuda en inspirerande och lärorik konferens 10 april i Umeå,  där du får chansen att ta del av kunskap och konkreta verktyg som du kan dra nytta av.

Tillsammans med personer från näringsliv, kommun, universitet och andra organisationer skapar vi en mötesplats för kompetens- och erfarenhetsutbyte. Konferensen riktar sig till alla som har ett intresse av att utveckla sin kompetens inom området för ledarskap, arbetsliv och organisationsutveckling.

Flera namnkunniga föreläsare kommer att delta under dagen som Francesca Gino, professor vid Harvard University, hennes presentation belyser beslutsfattande, Michael West, professor i arbets-och organisationspsykologi vid Lancaster University besöker VDKA för andra året i rad och ska tala om ledarskapets betydelse för en organisations kultur samt Katarina Gospic, läkare och hjärnforskare ska berätta om vad som händer i hjärnan när vi fattar beslut.

Om dagen:

• Vad är organisationskultur och vilken betydelse har den?

• Vilken betydelse har ledarskapet i utvecklingen av sunda organisationskulturer?

• Hur utvecklar man organisationskulturer präglade av hög kvalité och service?

• Vad är det som påverkar beslut vi fattar och hur fattar vi kloka beslut?

• Vilka fallgropar ramlar vi regelbundet i när vi ska fatta beslut?

• Vilka strategier bör man ha för att nå framgång i sina beslut?

Läs mer om VDKA och gör anmälan här: http://ledarskapscentrum.se/event/vdka/