Jag är företagare

Har du en produkt, tjänst eller process som kan utveckla hälsa, vård eller omsorg? Vi i Innovationsslussen stödjer dig med allt från utveckling av din idé till en lansering på marknaden. Det kan till exempel gälla om du vill prova din idé ute i verksamheterna inom kommun eller landsting.

handskakning

Kontakta oss om du har eller håller på att utveckla en idé till produkt eller tjänst, eller färdig produkt eller tjänst som du tror en verksamhet har behov av. När du presenterat din idé får du dels hjälp med att utvärdera den i ett tidigt skede dels med att hitta rätt vägar in till hälsa, vård och omsorg genom matchning av produkt eller tjänst mot rätt verksamhet och behov så att du kan testa din produkt eller tjänst i verkligheten ute i verksamheterna. Vi har också möjlighet att hjälpa till att gå vidare i frågor som upphandling.

Vi försöker också hitta vilka behov och specifika problem som finns inom hälsa vård och omsorg, för att du som företagare ska kunna få chansen att vara med och utveckla produkter, tjänster eller processer i Norrbotten och Västerbotten. Har du en egen produktidé kan vi matcha den med rätt behov och ge dig chansen att testa den ute i verksamheten. Genom att involvera personer med lång erfarenhet i din produktutveckling får du värdefulla synpunkter. Vi lotsar hela vägen, från första idé till en produkt som fungerar på marknaden. Genom att uppmuntra kommuner och landsting att ställa krav på ny teknik och nya procedurer vill vi medverka till utvecklingen av näringslivet som deltar i innovations- och teknikupphandlingsprocesser i vår region.

Vi stimulerar också ett strukturerat arbete för innovationsupphandling. Det gör dubbel nytta: dels genom att hälsa, vård och omsorg får möjlighet att ta in nya produkter och tjänster som förbättrar den slutgiltiga produkten mot patienter/boende, dels ger innovationsupphandling och förkommersiell upphandling möjlighet för lokala företag att utveckla en slutprodukt tillsammans med slutanvändaren inom hälso- och sjukvårdssystemet.

Så här går det till
process_foretag1. A: Du har eller håller på att utveckla en idé till produkt eller tjänst, eller färdig produkt eller tjänst som du tror en verksamhet har behov av.
1. B: En verksamhet har ett behov av en tjänst och eller produkt för att lösa ett specifikt problem.
2. A: Du tar kontakt med oss, eller vi kontaktar dig, för en presentation.
2. B: Vi söker upp ett antal företag som behovet senare ska presenteras för.
3. A: Hjälp med att utvärdera din idé.
3. B: Hjälp med utvärdering av idé eller prioritering av behov i verksamheten.
4. A: Hjälp att hitta rätt vägar in till hälsa, vård och omsorg genom matchning av produkt eller tjänst mot rätt verksamhet och behov.
4. B: Presentation av behov till utvalda företag.
5. Test av produkt eller tjänst i verksamheten.
6. Hjälp att gå vidare i frågor som upphandling.