vardplan_2

Enligt Socialstyrelsen ska vård ”genomföras i samråd och med respekt för patientens självbestämmande och integritet”. I den förundersökning Lena Stenvall och Kiki Hedberg gjorde upptäckte de att endast 10 procent av de intervjuade hade varit delaktiga i sin individuella vårdplanering. Det fick dem att utveckla en ny arbetsmetod för psykiatrin.

Kiki Hedberg och Lena Stenvalls metod har visat att det går fortare för patienten att bli färdigbehandlad än jämfört med traditionella metoder. Dessutom förstärker den patientens delaktighet, kortar vårdköer och i slutändan ger den en kvalitetssäkrad behandling. Det beror på att de följer vårdplaneringen och inte låter några sidospår störa behandlingen. De har även skapat en handbok för personalen och en utbildning i att använda metoden i det dagliga arbetet.

Vardagen görs konkret
Kiki är utbildad inom kognitiv terapi och har tillsammans med Lena, som är skötare, tagit fram böcker som patienten fyller i varje dag. Med hjälp av dessa böcker och självskattningsskalor kan vardagen göras mer konkret och svårigheter mer mätbara för patienten, till exempel kan mönster behöva förändras. Tillsammans med patienten skapar de en vårdplanering utifrån de kunskaperna. Patienten blir mer delaktig och får alltid sin vårdplanering med sig hem för att inte tappa bort sitt mål.

Disktrasa insprirerade
Idén att kontakta Innovationssluss Västerbotten  fick Lena när hon lyfte upp en disktrasa som det stod Innovationssluss Västerbotten på. Hon tog kontakt och de fick hjälp att testa sin idé vidare.

– Tiden att fördjupa sig i ny forskning har inte funnits utan Innovationssluss Västerbotten, säger Kiki. Lena säger att även utan Kent Mrozek på ALMI hade de aldrig lyckats med alla företagspapper som behövdes eftersom det är en helt olik värld mot för att jobba i psykiatrin. 

De hade egentligen inte så stora tankar på att bli företagare utan ville helt enkelt få dela med sig av sin idé och få möjligheten att sprida den.

Text: Agneta Lundström

Foto:Patrik Degerman