Pernilla

Innovationer kommer i regel till när man ser ett behov och förmår tänka bortom de invanda mönstren. Ibland krävs det lite hjälp från ett misslyckade för att vi ska se de nya möjligheterna öppnas. Allt från penicillin och teflon till de gula note-it lappar som belamrar våra skrivbord har kommit till när man egentligen försökte göra något annat. Så var det också med Pernilla Abrahamssons produkt Surface MD.

Pernilla arbetade på Operations centrum/forskning vid Norrlands Universitetssjukhus när hon under en operation såg hur en mikrodialyskateter som varit instucken i hjärtmuskeln lossnade men ändå gav rimliga värden trots att den bara låg intill hjärtat.

– Det visade sig att det går att mäta glukos- och laktatkoncentrationen på ytan av organ utan att behöva sticka in en kateter i vävnaden. Det är den insikten som jag då fick i operationssalen 2008 som idag lett till en nästan färdig produkt, en avgörande del av min doktorsavhandling och grunden i mitt företag, säger Pernilla Abrahamsson.

Tekniken för mikrodialys är etablerad och används sedan länge för att snabbt se om det till exempel uppstår syrebrist i ett organ. Det nya är att det går att övervaka organ genom att mäta på ytan vilket innebär att ingreppet blir mindre invasivt och öppnar för att använda mikrodialystekniken även på känsliga organ.

Idag är Surface MD patentsökt i Europa, USA, Kina och Japan och ska snart testas kliniskt för att kunna lanseras till sjukhus över hela världen.

Innovatör och doktorand
– Jag har varit lyckligt lottad så till vida att jag kunnat utveckla mycket av idén som en del av min doktorandtjänst, men det har ändå varit mycket arbete med annat runtomkring. Som att ta fram själva produkten och att etablera ett företag och inte minst att få in pengar. Men jag har fått mycket värdefull hjälp. Både ekonomiskt och med råd och stöd.

Först från Uminova Innovation som är knutet till Umeå universitet just med syftet att hjälpa fram nya innovationer.

– De hjälpte mig med att förstå vikten av patent som var en helt ny värld för mig. Redan samma år, 2008, kunde jag göra en första patentansökan. Fram till 2011 fokuserade jag på min avhandling och patentansökningarna.

Under våren 2011 fick Pernilla hjälp från Innovationssluss Västerbotten så att hon kunde ta sig tid att utveckla produkten på arbetstid.

– Under den tiden bildade jag också mitt bolag och kom i kontakt med Umeå Biotech Incubator, en slags plantskola för nya företag inom medicinsk teknik. Idag sitter jag två dagar i veckan där. Jag har även fått ekonomiskt stöd från Innovationsbron och Uminova Invest.

Pernilla deltog också i tävlingen Venture Cup för blivande entreprenörer och gick till riksfinal.

Lång väg till kliniska tester
Det finns mycket regler kring medicinsk teknik och det tar tid att introducera en ny produkt. Pernilla har haft en prototyp i två år och arbetar nu med att få fram en första fullt fungerande produkt som ska testas i höst.

– Jag har fått hjälp av en konsult för att få produkten CE-märkt och jag hittade en tysk tillverkare på en mässa som förhoppningsvis ska kunna serieproducera Surface MD så småningom, säger Pernilla Abrahamsson.

Sedan en tid arbetar Pernilla deltid som projektledare på Innovtionssluss Västerbotten.

– Det kändes som ett naturligt steg. Här kan jag hjälpa andra så att de får en så smidig väg genom systemet som möjligt. Jag tror också att jag kan bidra med en del goda råd då jag själv gått genom vad många står inför.

Se mer om Surface MD på webben: http://www.mdbiomedical.se/