Almi
Almi kan hjälpa dig att utveckla din idé och hjälpa dig igång, till exempel genom så kallade nyhetsgranskningar som visar om det redan finns något liknande på marknaden eller andra aktiviteter som gör att du kan ta nästa steg. I ett senare skede kan du också söka finansiering hos Almi.

Staten äger Almi Företagspartner AB vars regionala dotterbolag samägs med regioner och landsting. Almi är berett att ta lite större risker än vad banker traditionellt gör. För detta får man betala en något högre ränta. Rådgivning och seminarier i Almis regi kostar i regel inget. I Norr- och Västerbotten finns Almi Nord med kontor både i Luleå och i Umeå. Innovationsslussen har ett nära samarbete med Almi.

Se mer: www.almi.se/nord/

EntreprenörCentrum
EntreprenörCentrum kan hjälpa till med stöd och rådgivning kring företagsbildning, affärsidéer, affärsplaner och affärsutveckling. EntreprenörCentrum är ett EU-projekt som Almi står bakom

Se mer:
www.entreprenorcentrum.se/norrbotten/
www.entreprenorcentrum.se/vasterbotten/

Umeå universitet
Om du är knuten till universiteten i regionen finns där särskilda organisationer som kan hjälpa dig att kommersialisera idéer och forskningsresultat samt hjälpa till med avknoppning till bolag. Det finns även riskkapital knutet till universiteten. Tidigare fanns ”LTU Innovation” vid Luleå tekniska universitet som sysslade med detta. Den uppgiften har nu först över till Centek (se Centek) I Umeå finns Uminova Innovation knutet till Umeå universitet.

Se mer:
www.umu.se
www.uminovainnovation.se
Se även Centek nedan

Arctic Business Incubator, ABI
ABI tar sig an nystartade företag med potential att växa. De företag som tas in i inkubatorn får stöd och hjälp att utveckla sin affärsidé och att komma i kontakt med finansiärer.

Det engelska ordet ”incubator” betyder kuvös. Arctic Business Incubator kan därför liknas vid en företagskuvös. Ett etableringsforum för nystartade företag eller projekt med potential att bli framgångsrika företag. En inkubator är en fysisk miljö där unga företag kan utvecklas till sunda företag. Ägare är LTU Holding, Norrlandsfonden, Längmanska företagarfonden, Luleå och Skellefteå kommun. ABI finansieras förutom av ägarna även av Innovationsbron.

Se mer: www.a-b-i.se

Coompanion
Coompanion erbjuder hjälp och rådgivning till dig som vill starta företag tillsammans med andra som ett kooperativ. Rådgivningen är kostnadsfri och man driver även särskilda utvecklingsprojekt, till exempel för att stärka kvinnors eller ungas företagande. Coompanion finns i Luleå och Umeå.

Se mer: www.coompanion.se

Företagsnätverk

Connect
Connect är en förening som erbjuder vägledning till entreprenörer och kan erbjuda nätverk och relevanta aktiviteter för innovatörer och entreprenörer. Man sammanför entreprenörer med kompetens och kapital. Det är en ideell organisation med ursprung i USA och har funnits i Sverige sedan 1988 på initiativ av Kungliga Ingenjörvetenskapsakademin. Föreningen Connect Sverige är rikstäckande och finns representerat i Norrbotten.
Se mer: www.connectsverige.se

Internet Bay
Internet Bay är ett samarbete mellan IT- och kommunikationsföretag runt Bottenviken. Man har ett 70-tal medlemmar och arbetar främst med stöd och samarbete kring marknadsföring och försäljning. Genom olika aktiviteter vill man underlätta för sina medlemmar att göra affärer.

Se mer: http://www.internetbay.com

Handelskammaren
Det finns handelskamrar i både Norr- och Västerbotten som arbetar för att underlätta affärer för sina medlemmar. Här finns rådgivare och jurister och man ordnar med utbildningar, seminarier och andra träffar samt driver opinion i näringslivsfrågor.

Se mer:
Västerbottens handelskammare: http://www.ac.cci.se/

Finansiering

Innovationsbron

Innovationsbron är ett bolag som startats av regeringen för att göra affärer av forskning och innovationer. Innovationsbron kan hjälpa till att överbrygga de inledande svårigheterna och riskerna i utvecklingen av affärsidéer innan kommersiella aktörer, exempelvis riskkapitalbolag, tar vid. Innovationsbron har kontor ibland annat Luleå och Umeå.

Se mer: www.innovationsbron.se

Norrlandsfonden
Norrlandsfonden är en stiftelse med uppgift att främja utvecklingen i tillverkande och tjänsteproducerande företag i norra Sverige som verkar på mer än en lokal marknad. Norrlandsfonden erbjuder topplån för nyetablering, utveckling och expansion, men kan även göra borgensåtaganden. Årligen lånar man ut 250 miljoner kronor för ett livskraftigt och expansivt norrländskt näringsliv. I stiftelsens stadgar står: Stiftelsen har till ändamål att, genom att delta i finansieringen, främja främst små och medelstora företags utveckling i Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län. Särskild uppmärksamhet skall ägnas Norrbottens län och inlandskommunerna.

Se mer: www.norrlandsfonden.se

Länsstyrelsen
Hos Länsstyrelsen Västerbotten finns det olika ekonomiska stöd som går att söka för innovatörer och nyblivna företagare.

Se mer: http://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/Sv/naringsliv-och-foreningar/Pages/default.aspx

Vad innebär innovationssystem och Triple Helix?

Är du ny i rollen som innovatör kommer du att mötas av många nya begrepp och strukturer. Ganska snart lär du höra talas om något kallat innovationssystemet, eller det regionala innovationssystemet. Begreppet används ibland lite högtidligt och inte sällan svepande. I regel menar man nätverket av offentliga och privata aktörer som samverkar för att skapa och sprida kunskap, lyfta fram innovationer och skapa nya företag och tillväxt. Här nedan  har vi listat de mest tongivande aktörerna i regionens innovationssystem.

I samma andetag som innovationssystem nämns brukar även uttrycket Triple Helix förekomma. Det är en tankemodell som professor Henry Etzkowits skapade i samband med att han studerade hur det amerikanska universitetet MIT (Massachusetts Institute of Technology) framgångsrikt samverkade med näringslivet och det offentliga. Idag används uttrycket generellt för samarbete och gränsöverskridande mellan universitet, det offentliga och företag i syfte att främja innovationer och tillväxt. Genom att utveckla en gemensam vision och samordna utvecklingsresurser kan det bli bättre utväxling på insatserna. Inte sällan är ett Triple Helix-perspektiv ett krav för att få EU-finansiering.