Vårt erbjudande

Har du en idé om en produkt, tjänst eller process som kan utveckla hälsa, vård eller omsorg? Vi kan stödja alla i Västerbotten som har drivet att vilja ta sin idé till verklighet.

-För att en idé ska bli riktigt bra lösning behöver man ofta vrida och vända på den från olika perspektiv (tex personal/patient/materialexperter m.m) och vara öppen för feedback. Vi har experter som gärna håller i workshops för att hjälpa dig spetsa till din idé.

-I vissa fall kan idén leda till en lösning som är så unik att dem kan kommersialiseras för att nå en marknad större än Västerbotten. Genom att träffa våra affärscoacher testar vi om idén håller hela vägen och du kan även få hjälp att växa in i rollen som entreprenör.

-I andra fall kan en idé vara början på ett samverkansprojekt, då har vi kompetens i form av projektstöd och kan hjälpa till hitta utlysningar, parter och formulera ansökan.

-En del idéer är utvecklingar på tjänster och produkter som används inom vården och då kan vi ta hjälp av tex MTFoU eller E-hälsan

-Ibland är en idé ren verksamhetsutveckling och behöver då få fäste hos verksamhetsledningen som kan driva den, kanske i samverkan med Memeologen

Oavsett vilket spår din idé är inne på kan du ta ett första möte med oss så hjälper vi dig att hitta vägen framåt.