Samverkan mellan vård, omsorg & företag

Både Landsting och kommuner i Västerbotten samverkar med företag på olika sätt. I vårt projekt stöder vi olika former av samverkan genom bland annat

1.  Lönemedel till forskare som kan hjälpa ett SME utveckla en ny produkt/tjänst som har nytta inom vård, hälsa eller omsorg.

2. Utvecklingspaneler och workshops där företag och vårdanställda, patienter och anhöriga kan mötas.

3. Mötesplattformar där nya kontakter kan knytas för samverkan.

4. Modeller för upphandling av nya lösningar.

5. Internationella nätverk som kan stärka vår region inom området vård, hälsa och sjukvård.