Testytor i Västerbotten

Så här kan det gå till

1. Du har en produkt eller tjänst som är godkänd för användning i vårdmiljö men i behov av ytterligare verifiering.

2. Du tar kontakt med oss för ett första orienteringsmöte.

3. Hjälp med att utvärdera din idé- i en mindre grupp eller inför en panel.

4. Hjälp att hitta rätt vägar in till hälsa, vård och omsorg genom matchning av produkt eller tjänst mot rätt verksamhet och behov.

-Finns inte behovet eller om verksamheten i dagsläget har för få resurser så hoppas vi att ni har förståelse för det.

5. Test av produkt eller tjänst i verksamheten så att ni som företag får värdefull feedback och verksamheten får bättre underlag till kommande upphandlingar.

-OBS att ett test av en produkt/tjänst inte automatiskt kommer att leda till ett köp, en konkurransutsatt upphandling måste genomföras.