Samverkan & Upphandling

Har man en idé på en produkt eller tjänst som är en lösning på ett behov som en klinik/boende har så kan man tidigt i processen ingå i ett partnerskapsavtal för att utveckla detta tillsammans. Ett sådant avtal leder till delad nytta men inget direkt köp eftersom alla köp måste föregås av en konkurransutsatt upphandling.

Om enheten däremot väljer att starta ett innovationspartnerskap kan en sådan leda till gemensam utveckling och därefter köp. Läs mer

Ett annat sätt för samverkan är att vara med i en projektansökan. Många enheter söker externa medel för att utvecklas och ofta är partnerskapet mellan offentlig organisation, kommuner och akademi. Vi vill gärna komma i kontakt med fler SME som skulle vara intresserade av att ingå i ett sådant partnerskap.

Vi arbetar också med innovationsupphandling/tävlingar eftersom vi tror den bästa utvecklingen sker i samverkan mellan klinik och företag. De som vet behoven och de som kan konstruera lösningarna.

Exempel på genomförande:

1. En verksamhet har ett behov av en tjänst och eller produkt för att lösa ett specifikt problem.

2. Det finns beviljade medel för att köpa in detta.

3. Vi gör en ansökan/call att vi letar företag som kan ha en lösning på behovet.

4. Det görs ett urval bland de företag som ansökt.

5. 1-3 företag bjuds in att utveckla sin lösning i samverkan med verksamheten.

6. Den bästa lösningen väljs ut att köpas in.

Artiklar:

Nya psykiatrin utvecklas genom partnerskap

Speeddejting för samverkan