Stöd till företag

Kontakta oss om du har eller håller på att utveckla en idé till produkt eller tjänst, eller färdig produkt eller tjänst som du tror en verksamhet har behov av. När du presenterat din idé kan du få hjälp med…

Att utvärdera den i ett tidigt skede

Stöd i prototyputveckling

Att hitta rätt vägar in till hälsa, vård och omsorg genom matchning av produkt eller tjänst mot rätt verksamhet.

Att hjälpa dig reda ut frågetecken om upphandling.

Ekonomiskt stöd för strategiska resor

Få kontakt med en forskare 

Vi försöker också hitta vilka behov och specifika problem som finns inom hälsa vård och omsorg, för att du som företagare ska kunna få chansen att vara med och utveckla produkter, tjänster eller processer i Västerbotten.

Genom att uppmuntra kommuner och landsting att ställa krav på ny teknik och nya procedurer vill vi medverka till utvecklingen av näringslivet som deltar i innovations- och teknikupphandlingsprocesser i vår region. Vi stimulerar också ett strukturerat arbete för innovationsupphandling. Det gör dubbel nytta: dels genom att hälsa, vård och omsorg får möjlighet att ta in nya produkter och tjänster som förbättrar den slutgiltiga produkten mot patienter/boende, dels ger innovationsupphandling och förkommersiell upphandling möjlighet för lokala företag att utveckla en slutprodukt tillsammans med slutanvändaren inom hälso- och sjukvårdssystemet.

Så här kan det gå till

1. Du har eller håller på att utveckla en idé till produkt eller tjänst, eller färdig produkt eller tjänst som du tror en verksamhet har behov av.

2. Du tar kontakt med oss för ett första orienteringsmöte.

3. Hjälp med att utvärdera din idé, genom panelsamtal eller workshop med vårdanställda, patienter och anhöriga.