Strategiska verifieringsresor för teknik & marknad

Innovation + har besökt olika mötesplatser och mässor för att kartlägga dess potential utifrån vård, hälsa & omsorg samt SMF i regionen. Har ni funderingar ang. mässor såsom Vitalis, Rehabcare Future Healthcare, Arabhealth, Medica, Medtech Europé m.m eller behöver kontakter inom sjukvård i andra länder/städer kontakta oss gärna så kanske vi kan hjälpa till.

Är ni ett litet eller medelstort företag? Verkar ni i Västerbotten? Utvecklar ni nya tjänster och produkter till vård, hälsa och omsorg?  Fyll i denna korta undersökning så har ni möjlighet att bli utvalda som referensföretag* inför nästa resa.

Se tre företag berätta om sina resor och lärdomar. 

Referensföretag Strategiska Resmål
Använd antal ej procentsats.
Tex, medicinteknik, diagnostik, e-hälsa m.m
Gäller större mötesplatser/konferenser/mässor

*Att vara Referensföretag innebär att vi ställer lite frågor innan, under och efter resan vilket kommer att bidra till vår analys. Någon från projektet kan komma att följa med på resan. Ni har även möjlighet att via vårt EU-projekt ansöka om de minimis stöd för resan så ni får täckning för kostnaderna.

Facebook
Twitter
LinkedIn