Innovation + stödjer innovation i vård, hälsa & omsorg. Vi arbetar med idébärare, entreprenörer, små & medelstora företag.

Innovation + är ett 3-årigt samverkansprojekt med syftet att effektivisera processerna som leder till att nya lösningar gör nytta inom hälsa, vård och omsorg. Oavsett om utgångpunkten är ett behov inom vården eller en idé på lösning från en anställd, entreprenör eller ett företag så undersöker vi hur de bäst ska kunna tas om hand för att leda till färdiga produkter och lösningar. Då skapas både nyföretagande och en tillväxt i regionen. Samtidigt ökar kvalitet, effektivitet och produktivitet i hälso- och sjukvården.

Finansiärer: EUs regionalfond, Region Västerbotten, Skellefteå Kommun samt Umeå kommun.

Region Västerbotten; Innovation & forskningsanslag är huvudpart i projektet. Vi arbetar med att stödja anställda som har en idé om en produkt, tjänst eller ett samverkansprojekt.

Region Västerbotten; Medicinteknik FoU hjälper medarbetare i Västerbottens läns landsting eller Umeå universitet att genomföra sina projektidéer genom att erbjuda omfattande teknisk kunskap och stöd.

Umeå Universitet; Institutionen för Informatik har sina största forskningsområden kring digitala tjänster, industriell IT och interaktionsdesign. De bedriver undervisning och har ett nära samarbete med företag samt organisationer och är medverkande i flera projekt inom vård och omsorg.

Umeå Universitet; Sliperiet är ett forsknings- och innovationscentrum, en kreativ mötes- och arbetsplats, ett makerspace, en arena för event och experiment. Deras målgrupp är både studenter, företag samt allmänhet som vill utvecklas genom att lära sig ny teknik.

Region Västerbotten; Näringsliv och samhällsbyggnad