Projektägare- Örjan Norberg; Enhetschef Innovation och forskningsanslag på RV: Orjan.Norberg@regionvasterbotten.se

Projektkoordinator/Kommunikatör– Sara Nilsson; Innovation och forskningsanslag, RV: Sara.h.Nilsson@regionvasterbotten.se, 0703038101

Testytor & Upphandling

Jenny Ferry; MT FoU RV: Jenny.Ferry@regionvasterbotten.se

Fredrik Öhberg; MT FoU RV: Fredrik.Ohberg@regionvasterbotten.se

Affärsutveckling

Tomas Gustafsson; Innovation och forskningsanslag, RV: Tomas.Gustafsson@regionvasterbotten.se 0705146647

Annica Simonsson; Innovation och forskningsanslag, RV: Annica.Simonsson@regionvasterbotten.se 0703189136

Peter Hägglöf;Innovation och forskningsanslag, RV: Peter.Hagglof@regionvasterbotten.se 0702966330

Annelie Karlsson; Lycksele Kommun: Annelie.karlsson@lycksele.se 0730880936

Kapacitetbyggnad för små & medelstora företag

Niklas Gandal; Samhällsbyggnad, Region Västerbotten: Niklas.Gandal@regionvasterbotten.se

Nils Sandberg: Innovation och forskningsanslag, RV: Nils.Sandberg@regionvasterbotten.se

Jörgen Niemann: Samhällsbyggnad, Region Västerbotten: Jorgen.Niemann@regionvasterbotten.se

Rebekka Mannelqvist; Innovation och forskningsanslag, RV: Rebekka.Mannelqvist@regionvasterbotten.se

Öppen Innovation/ Idéutveckling / Prototyping

Karin Danielsson; Informatik, Umeå Universitet: Karin.Danielsson@umu.se

Robyn Schimmer; Informatik, Umeå Universitet : Robyn.Schimmer@umu.se

Anna Croon Fors; Informatik, Umeå Universitet: Anna.Croon@umu.se

Magnus Lindgren; Sliperiet, Umeå Universitet: Magnus.p.Lindgren@umu.se